Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου κατοχυρωμένο στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ θα ικανοποιούσε τα αιτήματα των εργαζομένων για ισχυρή κοινωνική προστασία από την Ευρώπη.

Ο αξιοπρεπής μισθός και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα για τον καθένα. Η διασφάλιση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι απαραίτητη για την πρόοδο της κοινωνίας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας υγιούς κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που επιδιώκει την επίτευξη προόδου όσον αφορά την οικονομική βελτίωση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κοινωνικές πολιτικές για τη διασφάλιση της κοινωνικής προόδου και των δημοκρατικών αξιών. Αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα: αυτή ήταν μία από τις κύριες ανησυχίες που εξέφρασαν εργαζόμενοι και πολίτες κατά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Όταν οι πολίτες ακούν περί ενιαίας αγοράς, ρωτούν πώς αυτή θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Επιθυμούν ισχυρή κοινωνική προστασία, ένα ελάχιστο εισόδημα, ισχυρότερο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις, ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας -το οποίο συνεπάγεται ότι θα μπει τέλος στο κοινωνικό ντάμπινγκ- δίκαιες φορολογικές πολιτικές, προσιτή στέγαση και ισότητα των φύλων.

Ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου θα αποτελούσε απτή απάντηση σε αυτές τις πρακτικές ανησυχίες, προάγοντας και προασπίζοντας τα ύψιστα πρότυπα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και αποτρέποντας κάθε οπισθοδρόμηση ή καταστρατήγηση.

Σε μια εποχή όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία αμφισβητούνται όλο και περισσότερο, η ΕΕ χρειάζεται να επαναβεβαιώσει την προσήλωσή της σε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες θέτοντας την κοινωνική Ευρώπη στον πυρήνα των φιλοδοξιών της. Οι πολίτες χρειάζονται τη διασφάλιση ότι τα κοινωνικά τους δικαιώματα δεν θα υποσκελιστούν λόγω της δυναμικής της οικονομίας και της αγοράς, όπως συνέβη με τα μέτρα λιτότητας που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

  • Βλ. επίσης «Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το αίτημα να δοθεί προτεραιότητα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών βάσει του ενωσιακού δικαίου» (πιο πάνω)