tvrdí Johan Strid, riaditeľ The Ocean Race samit

Prečo chce The Ocean Race, organizátor jachtárskych pretekov, pomôcť pri hľadaní nových a lepších politík zameraných na riešenie niektorých najpálčivejších problémov, ktoré ťažia našu modrú planétu? Často dostávam túto otázku a odpovedám na ňu tak, že každý z nás musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sa zlepšil stav planéty, a v našom konkrétnom prípade, aby sa zlepšilo naše hracie pole, ktorým je pre nás oceán.

Máme iba jeden oceán, avšak spôsob, akým ho chránime a spravujeme, je nejednotný. Keď k tomu pridáte vplyv zmeny klímy, je to najlepší spôsob, ako priviesť náš morský svet do záhuby. Účastníci regaty The Ocean Race poznajú oceán a jeho zhoršujúci sa stav lepšie než väčšina ľudí na tejto planéte. Urýchlene potrebujeme vytvoriť vhodnejší systém, v ktorého centre bude spolupráca.

Inšpirovala nás priekopnícka štúdia EHSV, ktorá sa venuje otázke európskej charty základných práv prírody (Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature). Na základe nej budeme skúmať, či poskytnutie zákonných práv oceánu je cestou, ktorá môže viesť k jeho lepšej ochrane a správe.

The Ocean Race je najťažšou skúškou v tímovom športe na svete. Pri riešení potreby zlepšiť celosvetové politiky zamerané na oceány nám môže pomôcť odhodlanosť, ktorá je nevyhnutná pri zdolaní výzvy, akou sú preteky okolo sveta. Nie sme vláda, mimovládna organizácia, akademická inštitúcia ani podnik. Sme športová súťaž. Vďaka tomu disponujeme nezávislou a rozsiahlou platformou, kde môžeme prostredníctvom dialógu o hľadaní riešení v prospech oceánov spájať ľudí zo všetkých sfér spoločnosti. To je dôvod, prečo organizujeme The Ocean Race samity.

Doteraz sme usporiadali 11 samitov, pričom posledný sa konal 16. júna. Bol venovaný Európe a zúčastnili sa na ňom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, podpredseda EHSV Cillian Lohan a európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Do septembra 2023 uskutočníme ďalších osem samitov na dôležitých miestach naprieč všetkými kontinentmi. Stretnú sa na nich globálni aktéri zastupujúci vlády, vedeckú obec, priemysel, mimovládne organizácie, médiá a športový svet, ako aj zanietení ochrancovia oceánov v snahe priniesť riešenia a záväzné sľuby, pokiaľ ide o zvládanie problémov, ktorým čelia naše moria. Používame inovatívne pracovné metódy, ktoré sa opierajú o motiváciu, schopnosti a tvorivosť všetkých účastníkov našich workshopoch. Z tejto série podujatí na vysokej úrovni vzíde katalóg návrhov, ako vylepšiť celosvetové politiky v oblasti oceánov, ktorých základom budú práva oceánu.

Okrem samitov je The Ocean Race aj za oceneným programom zameraným na udržateľnosť. Jeho základná myšlienka spočíva v tom, že máme zodpovednosť za to, aby sa naše konanie riadilo udržateľnosťou ako najvyššou prioritou a aby sme budúcim generáciám zanechali pozitívny odkaz. Náš vzdelávací program učí deti a mladých ľudí, ako pomôcť oceánu. Súťažiace lode sú vybavené vedeckými prístrojmi a prispievajú tak cennými údajmi. Počas pretekov je pri našich zastávkach zakázané používať jednorazové plastové výrobky a zásoby musia pochádzať z udržateľných potravín. Vytvárame zodpovednú stratégiu v oblasti emisií skleníkových plynov a usilujeme sa o to, aby bola energia stopercentne z obnoviteľných zdrojov.

Našim zámerom je ukázať svetu, že je nielen možné usporiadať celosvetové športové podujatie, ktoré je udržateľné, ale že je nemožné nebyť udržateľný.

EHSV je pre nás veľmi cenným partnerom. Zastupujete organizovanú občiansku spoločnosť v Európe a pri rozhodovaní EÚ máte možnosť vyjadriť svoj názor. Vaša platforma v sebe spája veľa z toho, čo chceme dosiahnuť prostredníctvom The Ocean Race samitov, miesta stretnutia všetkých síl, ktoré chcú prispieť k zdravšiemu oceánu, a ktoré zastupujú všetky segmenty globálnej spoločnosti. Dúfam, že spoločne budeme môcť stavať na tom, čo sme spolu dosiahli na samite The Ocean Race Summit Europe, a spolupracovať v snahe zabezpečiť, aby vlády, podniky, mimovládne organizácie a inštitúcie prijali záväzky vo vzťahu k oceánu. Globálna sieť podnikov, odborových zväzov, organizácií EHSV a jeho členov a členiek je veľmi dôležitým prínosom v úsilí o zaistenie zdravého oceánu. Vaša práca na Charte základných práv prírody je vynikajúcim základom pre začatie spolupráce.

Sme vďační za spoluprácu s EHSV a tešíme sa, že v nej budeme pokračovať, aby sme dosiahli globálne právne uznanie práv prírody a oceánu.