Peame tegema kõik endast oleneva, et parandada oma koduplaneedi seisundit

Johan Strid, purjeregati The Ocean Race tippkohtumiste direktor

„Miks tahavad purjeregati The Ocean Race korraldajad aidata kaasa uue ja parema poliitika kujundamisele, et lahendada ühed kõige pakilisemad probleemid, millega meie sinine planeet silmitsi seisab?“ Minult küsitakse seda sageli ja vastus on, et meist igaüks peab tegema kõik endast oleneva, et parandada meie koduplaneedi ja meie puhul konkreetsemalt oma mänguruumi, st ookeani keskkonnaseisundit.

Meil on üks ookean, kuid selle kaitse ja haldamine on killustatud. Kui lisada sellele ka kliimamuutuste mõju, sillutab see meie merekeskkonna jaoks teed katastroofini. Purjeregatil osalejad on näinud ookeani ja selle allakäiku selgemini kui enamik inimesi meie planeedil. Meil tuleb kiiresti luua parem süsteem, mille põhialus on koostöö.

Saime inspiratsiooni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee murrangulisest tööst „Looduse põhiõiguste ELi harta“ ja uurime, kas ookeanile juriidiliste õiguste andmine saab viia paremini kaitstud ja hallatud ookeanini.

Purjeregatt The Ocean Race on maailma kõige raskem spordivõistlus, mis paneb meeskonnad tõsiselt proovile. Saame kasutada ümber maailma purjetavate meremeeste sihikindlust, et tegeleda vajadusega parema üleilmse ookeanipoliitika järele. Me ei ole valitsus, vabaühendus, akadeemiline asutus ega ettevõte. Me oleme spordivõistlus. See annab meile sõltumatu ja kaugeleulatuva platvormi, kus me saame tuua kokku kõigi ühiskonnarühmade esindajaid, et pidada arutelusid ookeaniga seotud lahenduste üle. Seepärast korraldamegi purjeregati tippkohtumisi (The Ocean Race Summits).

Oleme korraldanud juba 11 tippkohtumist, millest viimane toimus 16. juunil ja keskendus Euroopale. Sellel osalesid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Cillian Lohan ning Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius.

Enne 2023. aasta septembrit korraldame strateegilistes asukohtades üle maailma veel kaheksa tippkohtumist. Need toovad kokku üleilmseid osalejaid valitsustest, teadusvaldkonnast, tööstusest, vabaühendustest, meediast ja spordimaailmast koos kirglike ookeanikaitsjatega, et leida lahendusi ja võtta kohustusi meie merede probleemide lahendamiseks. Kasutame uuenduslikke töömeetodeid, rakendades kõigi osalejate motivatsiooni, pädevust ja loovust meie tegevuslaborites (Action Labs). Nendel kõrgetasemelistel üritustel esitatakse rohkelt ettepanekuid, kuidas parandada üleilmset ookeanipoliitikat, tuginedes ookeani õigustele.

Lisaks tippkohtumistele juhivad purjeregati korraldajad ka auhinnatud kestliku arengu programmi, mis lähtub põhitõest, et meil on kohustus muuta oma tegevus kestlikuks ja jätta positiivne pärand tulevastele põlvkondadele. Meie õppeprogramm õpetab lastele ja noortele, kuidas ookeani aidata. Regatil osalevate purjekate teadusaparatuur aitab saada väärtuslikku teavet. Regati vahepeatuste ajal on keelatud kasutada ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, varustame võistlejaid kestlikult toodetud toiduga ja loome vastutustundliku kasvuhoonegaaside heite strateegia, mille eesmärk on saavutada 100% taastuvenergia kasutus.

Tahame näidata maailmale, et lisaks sellele, et tõepoolest on võimalik korraldada ülemaailmset kestlikku spordiüritusi, on ka lausa võimatu olla mittekestlik.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on meie väga hea partner. Te esindate Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonda ja teil on sõnaõigus ELi otsustusprotsessis. Teie platvorm on väga sarnane sellele, mida meie soovime saavutada oma tippkohtumistega: nimelt kohtumispaik kõigile jõududele, kes soovivad aidata kaasa ookeani parema keskkonnaseisundi saavutamisele ja esindavad kõiki maailma ühiskonnarühmi. Loodan, et koos saame edasi arendada seda, mille saavutasime ühiselt purjeregati Euroopa tippkohtumisel, ning teha koostööd tagamaks, et valitsused, ettevõtted, vabaühendused ja institutsioonid võtavad ookeanidega seotud kohustusi. Ettevõtete, ametiühingute, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees osalevate organisatsioonide ja selle liikmete ülemaailmne võrgustik on väga oluline vahend, mis aitab teha tööd terve ookeani nimel. Teie töö looduse põhiõiguste hartaga on suurepärane alus, millelt ühiselt tööd jätkata.

Oleme tänulikud koostöö eest komiteega ning soovime jätkata ühiselt tegutsemist, et saavutada looduse ja ookeanide õiguste üleilmne seaduslik tunnustamine.