sako „The Oceans Race“aukščiausio lygio susitikimo direktorius Johan Strid

„Kodėl buriavimo varžybos „The Ocean Race“ nori padėti formuoti naujas ir tobulinti esamas politikos priemones siekiant spręsti vienas opiausių mūsų mėlynosios planetos problemų?“ Šis klausimas man užduodamas dažnai, o atsakau į jį taip: visi turime daryti viską, ką galime, kad pagerintume savo planetos sveikatą, o konkrečiai mūsų atveju – mūsų sportinės arenos – vandenyno sveikatą.

Turime vieną vandenyno masyvą, tačiau jo apsaugos ir valdymo būdai yra įvairūs ir nekoordinuojami. Tai ir klimato kaitos pasekmės lemia mūsų jūrų pasaulio nelaimes. „The Ocean Race“ dalyviai labiau nei dauguma kitų planetos gyventojų stebi vandenyną ir mato, kaip blogėja jo būklė. Turime skubiai sukurti geresnę sistemą, kurios esmė būtų bendradarbiavimas.

Įkvėpti novatoriško EESRK tyrimo ES pagrindinių gamtos teisių chartijos kūrimas, nagrinėsime, ar juridinių teisių suteikimas vandenynui gali padėti užtikrinti geresnę jo apsaugą ir valdymą.

„The Ocean Race“ yra sunkiausios komandinės sporto varžybos pasaulyje. Galime pasinaudoti šių aplink pasaulį buriuojančių žmonių ryžtingumu siekdami pagerinti pasaulinę vandenynų politiką. Mes nesame vyriausybė, nevyriausybinė organizacija, akademinė įstaiga ar įmonė. Mes – sporto varžybos. Tai suteikia mums nepriklausomą ir didelių galimybių platformą, kurioje galime į dialogą dėl vandenynų klausimų sprendimo pakviesti žmones iš visų visuomenės grupių. Šiuo tikslu organizuojame „The Ocean Race“ aukščiausiojo lygio susitikimus.

Iki šiol esame surengę 11 tokių susitikimų, paskutinis jų vyko birželio 16 d. ir buvo skirtas Europai. Jame dalyvavo ES Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, EESRK pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan ir už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius.

Iki 2023 m. rugsėjo mėn. surengsime dar aštuonis aukščiausiojo lygio susitikimus strateginėse visų žemynų vietose. Jie suburs pasaulinio masto valdžios, mokslo, pramonės, NVO, žiniasklaidos ir sporto atstovus kartu su entuziastingais vandenynų gynėjais, kad būtų priimti sprendimai ir prisiimti įsipareigojimai spręsti problemas, su kuriomis susiduria mūsų jūros. Taikome novatoriškus darbo metodus, pasitelkdami visų savo „veiklos laboratorijų“ dalyvių dinamiškumą, kompetenciją ir kūrybiškumą. Pasibaigus šiam aukšto lygio renginių ciklui bus parengta pasiūlymų, kaip pagerinti pasaulinę vandenynų politiką, grindžiamą vandenynų teisėmis.

Be šių susitikimų „The Ocean Race“ įgyvendina apdovanojimų sulaukusią tvarumo programą, pagal kurią mes visi esame atsakingi už tai, kad mūsų veiksmai būtų grindžiami tvarumu ir kad paliktume pozityvų paveldą ateities kartoms. Mūsų mokymo programa moko vaikus ir jaunimą, kaip padėti vandenynui. Varžybose dalyvaujančiose jachtose naudojama mokslinė įranga pateikia vertingų duomenų. Tarpiniuose uostuose nenaudojame vienkartinių plastikinių gaminių, stiprinamės tvariu maistu ir taikome šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategiją, stengdamiesi naudoti tik atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Norime visiems parodyti: surengti tvarias pasaulinio lygio sporto varžybas ne tik įmanoma, bet ir tam nėra kitų alternatyvų.

EESRK mums yra labai svarbus partneris. Jūs atstovaujate organizuotai pilietinei visuomenei Europoje ir turite galimybę išsakyti savo nuomonę, kai ES priima sprendimus. Jūsų platforma iš esmės atitinka tai, ką mes norime pasiekti per „The Ocean Race“ aukščiausiojo lygio susitikimus, į kuriuos susirenka visos jėgos, norinčios prisidėti prie sveikesnių vandenynų ir atstovaujančios visai pasaulio visuomenei. Tikiuosi, kad kartu galėsime remtis tuo, ką drauge pasiekėme Europai skirtame „The Ocean Race“ aukščiausiojo lygio susitikime, ir bendradarbiauti siekdami užtikrinti, kad vyriausybės, įmonės, NVO ir institucijos prisiimtų su vandenynais susijusius įsipareigojimus. Pasaulinis įmonių, profesinių sąjungų, EESRK ir jo narių organizacijų tinklas yra labai vertinga struktūra siekiant sveikų vandenynų. Jūsų darbas kuriant ES pagrindinių gamtos teisių chartiją yra puikus pagrindas mūsų bendradarbiavimui.

Esame dėkingi už galimybę bendradarbiauti su EESRK ir džiaugiamės, kad galėsime toliau dirbti drauge siekdami pasaulinio gamtos ir vandenynų juridinių teisių pripažinimo.