av Johan Strid, direktör för The Oceans Race Summits

”Varför skulle The Ocean Race, en seglingstävling, vilja hjälpa till att driva på nya och förbättrade strategier för att åtgärda några av de mest brådskande problem som vår blå planet står inför?” Jag får ofta den frågan och mitt svar är att vi alla måste göra vad vi kan för att förbättra hälsan för vår planet och i vårt fall i synnerhet för haven, som är vår tävlingsarena.

Världshaven hänger alla samman, men de skyddas och förvaltas på ett splittrat sätt. Om man till det lägger klimatförändringarnas effekter kan det leda till en katastrof för vår marina värld. De som deltar i The Ocean Race har sett mer av havet och försämringen av dess tillstånd än de flesta människor på jorden. Vi måste snarast skapa ett bättre system baserat på samarbete.

Med utgångspunkt i EESK:s banbrytande ”Mot en EU-stadga om naturens grundläggande rättigheter” kommer vi att utforska om man genom att ge havet egna lagstadgade rättigheter kan skydda och förvalta det bättre.

The Ocean Race är världens mest krävande lagtävling. Vi kan utnyttja den beslutsamhet som denna världsomspännande utmaning kräver för att ta itu med behovet av en förbättrad global havspolitik. Vi är varken en regering, en icke-statlig organisation, en akademisk institution eller ett företag. Vi är en idrottstävling. Detta ger oss en oberoende plattform med stor exponering där vi kan föra samman människor från alla samhällssektorer i en dialog om lösningar för havet. Det är därför vi anordnar The Ocean Race Summits.

Vi har hittills anordnat elva sådana toppmöten – det senaste ägde rum den 16 juni och fokuserade på Europa, med deltagande av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, EESK:s vice ordförande Cillian Lohan och Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske.

Fram till september 2023 kommer vi att hålla ytterligare åtta toppmöten på strategiska platser på alla kontinenter. De kommer att sammanföra globala aktörer som företräder myndigheter, forskning, industrin, icke-statliga organisationer, medier och idrotten, tillsammans med passionerade havsaktivister, för att driva på lösningar och åtaganden om att åtgärda de problem som våra hav står inför. Vi använder innovativa arbetsmetoder som utnyttjar drivkraften, kompetensen och kreativiteten hos alla deltagare i våra Action Labs. Denna serie högnivåevenemang kommer att ge upphov till en rad förslag till förbättrade globala havsstrategier baserade på havsrättigheter.

Vid sidan av toppmötena genomför The Ocean Race ett prisbelönt hållbarhetsprogram, som bygger på att vi har en skyldighet att sätta hållbarhet i centrum för vår verksamhet och lämna ett positivt arv till kommande generationer. Vårt utbildningsprogram lär barn och ungdomar hur man kan hjälpa havet. Vetenskaplig utrustning på de deltagande båtarna bidrar med värdefulla data. Vid våra uppehåll är plastprodukter för engångsbruk förbjudna och vi använder hållbara livsmedel och utarbetar en ansvarsfull strategi för växthusgasutsläpp med sikte på 100 % förnybar energi.

Vi vill visa världen att det inte bara är möjligt att anordna ett globalt idrottsevenemang som är hållbart, utan att det inte fungerar att inte vara hållbar.

EESK är en mycket värdefull partner för oss. Ni företräder det organiserade civila samhället i Europa och har en röst vid bordet när EU fattar beslut. Er plattform är mycket av det vi vill uppnå med The Ocean Race Summits – en mötesplats för alla krafter som vill bidra till sundare hav och som företräder alla delar av världssamfundet. Jag hoppas att vi tillsammans kan bygga vidare på det vi har gjort tillsammans vid The Ocean Race Summit Europe och samarbeta för att se till att regeringar, företag, icke-statliga organisationer och institutioner gör åtaganden i fråga om havet. Det globala nätverket av företag, fackföreningar, EESK:s organisationer och dess ledamöter är en mycket viktig tillgång i arbetet för ett sunt hav. Ert arbete med stadgan om naturens grundläggande rättigheter är en utmärkt utgångspunkt för vårt fortsatta gemensamma arbete.

Vi är tacksamma för samarbetet med EESK och ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att åstadkomma ett globalt rättsligt erkännande av naturens och havets rättigheter.