af Johan Strid, direktør for The Oceans Race Summit

"Hvorfor ønsker The Ocean Race – en kapsejlads – at hjælpe med at fremme nye og forbedrede politikker til at løse nogle af de mest presserende problemer, som vores blå planet står over for?" Jeg bliver ofte stillet dette spørgsmål, og mit svar er, at vi alle skal gøre vores bedste for at forbedre klodens helbredstilstand og i vores tilfælde især havenes tilstand, da det er vores område.

Vi har ét hav, men den måde, hvorpå det beskyttes og forvaltes, er opsplittet. Lægger man dertil virkningerne af klimaændringerne, står vores marine verden med en katastrofe. Sejlere i The Ocean Race har set mere af havet og dets forfald end de fleste andre mennesker på planeten. Der er et presserende behov for at skabe et bedre system centreret om samarbejde.

Inspireret af EØSU's banebrydende arbejde Mod et EU-charter for grundlæggende rettigheder for naturen vil vi undersøge, om det at give havet juridiske rettigheder i sig selv kan være en vej til et bedre beskyttet og forvaltet hav.

Ocean Race er verdens hårdeste holdsportskonkurrence. Vi kan udnytte den beslutsomhed, der lægges i jordomsejlingen, til at imødekomme behovet for bedre globale havpolitikker. Vi er hverken en regering, en NGO, en akademisk institution eller en virksomhed. Vi er en sportskonkurrence. Det giver os en uafhængig og en vidtrækkende platform, hvor vi kan samle folk fra alle sektorer i samfundet i en dialog om løsninger for havet. Det er derfor, vi arrangerer The Ocean Race Summits.

Indtil nu har vi afholdt 11 topmøder, hvoraf det seneste fandt sted den 16. juni med fokus på Europa og med deltagelse af Kommissionens formand Ursula von der Leyen, EØSU's næstformand Cillian Lohan og Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri.

Inden september 2023 vil vi afholde yderligere otte topmøder på centrale steder fordelt på alle kontinenterne. Det bliver med globale aktører fra regeringer, videnskaben, industrien, NGO'er, medieren og sportsverdenen samt passionerede havforkæmpere med henblik på at fremme løsninger og forpligtelser til at tackle de problemer, vores have står over for. Vi bruger innovative arbejdsmetoder, der udnytter drivkraften, kompetencerne og kreativiteten fra alle deltagerne i vores Action Labs. Denne række af begivenheder på højt niveau vil resultere i et bredt udvalg af forslag til forbedrede globale havpolitikker baseret på havrettigheder.

Ud over topmøderne driver The Ocean Race et prisbelønnet bæredygtighedsprogram, der tager udgangspunkt i, at vi har et ansvar for at sætte bæredygtighed i centrum for vores aktiviteter og efterlade en positiv arv til fremtidige generationer. Vores læringsprogram lærer børn og unge mennesker, hvordan de kan hjælpe havene. Deltagerbåde udstyres med videnskabeligt udstyr, der bidrager med værdifulde data. På vores stop undervejs er engangsplastik forbudt, vi køber bæredygtige fødevarer og skaber en ansvarlig strategi for drivhusgasemissioner, der sigter mod 100 % vedvarende energi.

Vi ønsker både at vise verden, at det er muligt at afholde en verdensomspændende bæredygtig sportsbegivenhed, men også at den ikke fungerer, hvis den ikke er bæredygtig.

EØSU er en meget værdifuld partner for os. I repræsenterer det organiserede civilsamfund i Europa, og I har en stemme med ved bordet, når EU træffer beslutninger. Jeres platform er meget af det, vi ønsker at opnå med The Ocean Race Summits, nemlig et mødested for alle kræfter, der ønsker at bidrage til et sundere hav, og som repræsenterer alle dele af det globale samfund. Jeg håber, at vi sammen kan bygge videre på det, vi har gjort på The Ocean Race Summit Europe, og at vi kan samarbejde for at sikre, at regeringer, virksomheder, NGO'er og institutioner indgår forpligtelser vedrørende havet. Det globale netværk af virksomheder, fagforeninger og organisationer i EØSU og dets medlemmer er et meget vigtigt aktiv i arbejdet for et sundt hav. Jeres arbejde med chartret om naturens grundlæggende rettigheder er et fremragende udgangspunkt for et samarbejde.

Vi er taknemmelige for samarbejdet med EØSU og ser frem til fortsat at arbejde sammen om at opnå global juridisk anerkendelse af natur- og havrettigheder.