Piše Johan Strid, direktor vrha v okviru tekmovanja The Ocean Race

„Zakaj bi organizator jadralne regate The Ocean Ride želel pomagati pri novih in boljših politikah za reševanje nekaterih najbolj perečih izzivov, s katerimi se sooča naš modri planet?“ To vprašanje pogosto slišim. Moj odgovor je, da si moramo vsi prizadevati za boljše zdravje našega planeta, mi pa še toliko bolj za prostor, v katerem smo dejavni – morje.

Imamo samo eno svetovno morje, toda način, kako ga varujemo in z njim ravnamo, je razdrobljen. Če prištejemo še posledice podnebnih sprememb, je jasno, da se katastrofi za naše morsko okolje ne bo mogoče izogniti. Jadralci na regati The Ocean Race so videli več morij in slabšanje njihovega stanja kot večina ljudi na našem svetu. Nujno potrebujemo boljši sistem, katerega glavni steber bo sodelovanje.

Navdihnilo nas je prelomno delo EESO, ki si prizadeva za listino EU o temeljnih pravicah narave. Zato bomo preučili, ali lahko morje bolje zaščitimo in upravljamo tako, da mu kot samostojnemu subjektu priznamo zakonite pravice.

The Ocean Race je najzahtevnejša ekipna preizkušnja v športu na svetu. Odločnost, s katero se te ekipe lotijo tega svetovnega izziva, lahko izkoristimo za izboljšanje svetovne pomorske politike. Nismo vlada, nevladna organizacija, znanstvena ustanova ali podjetje. Smo športniki v športnem tekmovanju. S tem smo neodvisna in daljnosežna platforma, na kateri lahko povežemo ljudi iz vseh sektorjev družbe v dialogu o rešitvah za morje. Zato organiziramo vrhe The Ocean Race.

Doslej smo jih organizirali enajst, zadnjega 16. junija. Posvečen je bil Evropi, na njem pa so sodelovali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, podpredsednik EESO Cillian Lohan in evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius.

Do septembra 2023 bomo organizirali še osem vrhov na ključnih lokacijah na vseh celinah. Na njih bodo sodelovali globalni akterji iz vlad, znanosti, industrije, nevladnih organizacij, medijev in športa ter zavzeti zagovorniki oceanov, da bi našili rešitve in sprejeli zaveze za obravnavo izzivov, povezanih z našimi morji. Uporabljamo inovativne delovne metode, pri katerih se opiramo na zavzetost, znanje in ustvarjalnost vseh udeležencev naših akcijskih laboratorijev. Na koncu vrste dogodkov na visoki ravni bo pripravljen katalog predlogov za boljše svetovne pomorske politike, temelječe na pravicah morja.

Poleg vrhov The Ocean Race izvajamo program trajnosti, za katerega smo prejeli nagrado in ki temelji na našem prepričanju, da smo odgovorni za upoštevanje trajnosti pri vsem našem delovanju in za to, da bomo prihodnjim generacijam zapustili lepo dediščino. Z našim programom učenja se otroci in mladi učijo, kako pomagati morju. Znanstvena oprema na sodelujočih ladjah prispeva dragocene podatke. Na naših postankih prepovemo plastiko za enkratno uporabo, skrbimo za trajnostna živila in sledimo odgovorni strategiji za emisije toplogrednih plinov, saj si prizadevamo za 100-odstotno uporabo obnovljivih virov.

Svetu želimo pokazati, da je mogoče organizirati športni dogodek, ki je trajnosten; še več, nemogoče je, da ne bi bil trajnosten.

EESO je za nas zelo dragocen partner. Predstavljate organizirano civilno družbo v Evropi in lahko pri sprejemanju odločitev v EU poveste svoje mnenje. Vaša platforma je zelo podobna tistemu, kar želimo doseči z vrhi The Ocean Race – točka za srečevanje vseh sil, ki si želijo prispevati k bolj zdravemu morju in ki predstavljajo vsa področja svetovne družbe. Upam, da lahko skupaj gradimo na tem, kar smo dosegli na vrhu The Ocean Race v Evropi in si prizadevamo za to, da bi vlade, podjetja, nevladne organizacije in institucije sprejele zaveze, ko gre za morje. Svetovna mreža podjetij, sindikatov, organizacij EESO in njegovih članov je zelo pomembna v prizadevanjih za bolj zdravo morje. Vaša prizadevanja za listino EU o temeljnih pravicah narave so odlična podlaga za nadaljnje skupno delo.

Hvaležni smo za sodelovanje z EESO in se veselimo nadaljnjih skupnih korakov za to, da bodo zakonite pravice narave in morja pravno priznane na svetovni ravni.