„My všichni musíme udělat vše pro to, abychom zlepšili zdraví planety“

autor: Johan Strid, ředitel summitu The Ocean Race

„Proč by The Ocean Race, soutěž v jachtingu, měla stimulovat nové a vylepšené politiky pro řešení některých z nejnaléhavějších problémů, kterým naše modrá planeta čelí?“ Tuto otázku dostávám často a moje odpověď je, že všichni musíme udělat, co je v našich silách, abychom zlepšili zdraví planety, a to zejména na našem vlastním poli působnosti: oceánu.

Máme jediný oceán, ale způsob, jakým je chráněn a řízen, je roztříštěný. Pokud k tomu přidáte dopad změny klimatu, jedná se o recept na katastrofu pro náš mořský svět. Jachtaři soutěže The Ocean Race toho o oceánu i jeho zhoršujícím se stavu vědí více než většina lidí na planetě. Naléhavě potřebujeme vytvořit lepší systém, jehož jádrem bude spolupráce.

Inspirováni průkopnickou studií EHSV Směrem k Evropské listině základních práv přírody prozkoumáme, zda samotné poskytnutí právní ochrany oceánu může být cestou k lépe chráněnému a spravovanému oceánu.

The Ocean Race je nejtěžší sportovní týmová zkouška na světě. Můžeme využít odhodlání, které tuto celosvětovou výzvu provází, k řešení potřeby lepších globálních politik v oblasti oceánů. Nejsme vládní anebo nevládní organizace, akademická instituce ani podnik. Jsme sportovní soutěží. To nám poskytuje nezávislou a rozsáhlou platformu, kde můžeme spojit lidi ze všech sektorů společnosti v rámci dialogu o řešeních pro oceán. Proto pořádáme summity The Ocean Race.

K dnešnímu dni jsme uspořádali 11 summitů, z nichž poslední proběhl 16. června a zaměřil se na Evropu. Zúčastnili se jej předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, místopředseda EHSV Cillian Lohan a Virginijus Sinkevičius, evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov.

Do září 2023 uspořádáme dalších osm summitů na klíčových místech každého kontinentu. Ty spojí globální aktéry z vlád, vědy, průmyslu, nevládních organizací, médií a sportu, aby společně se zapálenými zastánci oceánů podpořili řešení a závazky k řešení problémů, jimž naše moře čelí. Využíváme inovativní pracovní metody, které čerpají z úsilí, kompetence a kreativity všech účastníků našich Akčních laboratoří. Na základě této série akcí na vysoké úrovni vznikne katalog návrhů pro vylepšené globální politiky pro oblast oceánů založené na jejich právech.

The Ocean Race organizuje kromě summitů i oceňovaný program udržitelnosti založený na skutečnosti, že máme odpovědnost za to, aby se středobodem naší činnosti stala udržitelnost a my zanechali pozitivní odkaz budoucím generacím. Náš vzdělávací program učí děti a mladé lidi, jak pomáhat oceánu. Vědecké vybavení na zúčastněných lodích poskytuje cenné údaje. Na našich zastávkách zakazujeme používání plastů na jedno použití, získáváme udržitelné potraviny a vytváříme odpovědnou strategii emisí skleníkových plynů zaměřenou na 100% obnovitelnou energii.

Chceme ukázat světu nejen, že pořádat světové sportovní události, které jsou udržitelné, je možné, ale že je již nemožné, aby nadále nebyly udržitelné.

EHSV je pro nás velmi cenným partnerem. Zastupujete evropskou organizovanou občanskou společnost v Evropě a máte slovo u jednacího stolu, když EU přijímá rozhodnutí. Vaše platforma představuje z velké části to, čeho chceme dosáhnout summity The Ocean Race, tedy místo setkávání všech sil, které chtějí přispět ke zdravějšímu oceánu a zastupují všechny složky globální společnosti. Doufám, že společně můžeme navázat na to, co jsme společně učinili na summitu The Ocean Race Summit Europe, a spolupracovat na zajištění toho, aby vlády, společnosti, nevládní organizace a instituce přijaly závazky týkající se oceánů. Celosvětová síť podniků, odborových svazů a organizací v rámci EHSV a jeho členové představují velmi důležitý přínos pro úsilí o zdravý oceán. Vaše práce na Listině základních práv přírody je vynikajícím základem pro spolupráci.

Jsme vděční za spolupráci s EHSV a těšíme se na další spolupráci při dosahování celosvětového oficiálního uznání práv přírody a oceánů.