Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) - Related Publications and other work