EESC Info

 • San eagrán seo:

  • Cheiliúir CESE Lá na hEorpa ar líne den chéad uair riamh
  • Seimineáir ghréasáin CESE maidir leis an gcoróinvíreas: An tAontas Eorpach agus an Afraic – Comhrac comhpháirteach i gcoinne phaindéim COVID-19
  • Tá níos mó maoiniú poiblí a dhíth ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil
  • Tá CESE ag iarraidh go ndéanfaí Treoirlínte Fostaíochta 2020 a leasú i bhfianaise phaindéim Covid-19
  • San am i láthair, is Aontas muid, sin nó dada. Ráiteas CESE maidir le heipidéim COVID-19
  • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: ní leor an togra ón gCoimisiún maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a úsáid
  • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: CESE ag iarraidh go mbeadh plean infheistíochta Eorpach níos mó ann
  • An eitlíocht: Tá CESE i bhfabhar rialacha an Aontais maidir le leithroinnt sealanna in aerfoirt a chur ar fionraí
  • Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh 2020: tá rannpháirtíocht “fhiúntach” an phobail sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa á héileamh ag gníomhaithe
  • Ní mór do Pharlaimint na hEorpa buiséad láidir AE a éileamh don tréimhse 2021-2027
  • Straitéis um Míchumas do na deich mbliana atá romhainn: Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le beartais fhorásacha a chur chun cinn
  • Leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh “Eat ORIGINal”, moltar duit eolas a chur ar gach gné a bhaineann leis an mbia a itheann tú
  • Brexit: Ómós léirithe ag CESE dá chomhaltaí Briotanacha: "Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”
  • Ná coinnímis ainmhithe i gcásanna feasta
  • Is gá do CESE tacú le tosaíochtaí Uachtaránacht na Cróite ar an Aontas Eorpach
  • Todhchaí ghlas: Caithfidh an Eoraip an bealach a réiteach agus dea-shampla a thabhairt
 • San eagrán seo:

  • Is mór an tábhacht atá le hainm: an bhearna idir na hinscní a dhúnadh le cabhair na logainmníochta
  • Comhlachas NAIA: “Is fadhb shóisialta seachas fadhb phríobháideach é an foréigean teaghlaigh”
  • #mimmitkoodaa: insíothlú isteach in áit a bhfuil an idirdheighilt inscne go láidir – tionscal Theicneolaíocht na Faisnéise
  • The Brussels Binder: painéil díospóireachta na Bruiséile a athrú ó bhonn
 • In this issue:

  • Andrew Caruana Galizia: "We need to work together to make sure that European values are upheld"
  • EESC concerned over outcome of COP25
  • Luca Jahier: "The future of Africa is the future of Europe"
  • It is time to reinforce environmental criminal law
 • San eagrán seo:

  • “Ní ceann scríbe ach tús ré nua é Brexit”
  • Is féidir leis an gcultúr a bheith ina spreagadh chun an tAontas Eorpach a neartú
  • “Botún geostraitéiseach stairiúil”
  • Níor cheart cearta agus saoránacht AE a bheith ar díol
  • "Tá comhghuaillíocht ag teastáil uainn a bheidh go mór ar son athraithe," arsa an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly
  • Tá Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe maidir leis an Imirce ag teacht go hiomlán le luachanna an Aontais Eorpaigh
  • An chaoi is fearr leis an bpobal a chur ar an eolas faoin Eoraip, sin a bhí á phlé ag an 13ú Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta
  • Tá CESE ag iarraidh an athuair go gcuirfí struchtúr níos láidre i bhfeidhm le haghaidh an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • San eagrán seo:

  • Chuir Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i láthair an clár atá aige maidir le hinbhuanaitheacht agus folláine;
  • "Táimid anseo chun idirphlé sibhialta a chur chun cinn maidir le hEoraip fhorásach chuimsitheach," arsa Conny Reuter
  • Ba cheart d'earnáil talmhaíochta na hEorpa dul leis an agra-éiceolaíocht;
  • Geilleagar ciorclach: Tá sé in am na tomhaltóirí a chumhachtú;
  • Mura mbeidh tionscal láidir ceallraí san Eoraip, tá an baol ann go bhfágfaidh monaróirí gluaisteán an tAontas Eorpach.
 • San eagrán seo:

  • Le linn Laethanta na Sochaí Sibhialta léiríodh dóchas áirithe faoi inbhuanaitheacht an daonlathais san Eoraip
  • Tá CESE ag iarraidh aistriú fuinnimh atá cothrom go sóisialta agus comhphlé buan leis na saoránaigh
  • Tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 - imeachtaí á reáchtáil ag CESE faoin iompar glan
  • Ba cheart do na meáin cúl a thabhairt leis an gcarthanacht agus iad ag trácht ar an míchumas