Perspektywa Lokalna – S3 Odcinek 17 – Społeczeństwo obywatelskie zjednoczone przeciwko rosyjskiej agresji

Od 24 lutego 2022 r. Ukraina walczy z rosyjskim najeźdźcą. Z całego świata napływa do niej pomoc wojskowa i finansowa. Równocześnie społeczeństwa obywatelskie Europy i Ukrainy współpracują ze sobą, aby pomagać społecznościom znajdującym się w dramatycznym położeniu. W tym odcinku „Perspektywy Lokalnej” prezentujemy kilka relacji osób zaangażowanych w tę pomoc.

 

Dostępne języki:

Solidaryzujemy się z Ukrainą 

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

W tych tragicznych czasach niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę solidaryzujemy się ze społeczeństwem ukraińskim.

W drodze z Ukrainy do ...

Tragiczne wydarzenia w Ukrainie możemy śledzić dzięki niestrudzonej i heroicznej pracy dziennikarek i dziennikarzy, fotografów i operatorów kamer, którzy udają się tam, gdzie my sami nie możemy dotrzeć.

W punkt

W rubryce „W punkt” zapraszamy członkinie i członków EKES-u do tego, aby uwypuklili aspekty opinii lub inicjatywy, które wydają im się istotne. Tym razem poprosiliśmy Weselina Mitowa, współprzewodniczącego Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina, aby wyjaśnił rolę tej platformy, a szczególnie jej zadanie w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

 

Naszym najważniejszym zadaniem jest obecnie integracja ukraińskich uchodźczyń i uchodźców w społeczeństwach europejskich

Jako współprzewodniczący Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina uważam, że konieczne jest przywrócenie i utrzymanie powiązań między członkami tej platformy reprezentującymi pracodawców, pracowników i organizacje pozarządowe. W tym kluczowym momencie trwającej wojny w Ukrainie musimy utrzymywać kontakty z ukraińskimi uczestnikami Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W naszej rubryce „Jedno pytanie do...” były członek EKES-u David Stulík odpowiada na pytanie „EKES Info” o możliwe konsekwencje wojny w Ukrainie.

David Stulík: „Obserwujemy niebywałą falę solidarności i wsparcia dla Ukrainy”

EKES Info: W obliczu wojny Rosji z Ukrainą obserwujemy niebywałą mobilizację społeczeństwa obywatelskiego, które podejmuje wzmożone wysiłki, by pomóc Ukrainkom i Ukraińcom. Jakie działania w tej ogromnej fali wsparcia ludzkiego dla Ukrainy są najbardziej godne uwagi: pomoc humanitarna, transport, edukacja, zakwaterowanie, szkoły, nauka języków obcych? Jakie wnioski możemy wyciągnąć jako obywatele w obliczu tej tragedii ludzkiej?

 

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewany gość

Co miesiąc w naszej kolumnie „Niespodziewany gość” przedstawiamy czytelniczkom i czytelnikom osobę publiczną, której praca oraz zaangażowanie stanowią źródło inspiracji. Odwaga, siła charakteru i determinacja do działania naszych gości są wzorcem do naśladowania, a ich bohaterstwo w sferze zawodowej zasługuje na szacunek.

 

Tetiana Ogarkowa: Ostatnia wojna Władimira Putina

24 lutego 2022 r. o 5 rano obudziły nas dziwne, dobiegające z oddali odgłosy podobne do wybuchów. Dzieci spały spokojnie w swoich łóżkach, ale telefony rozdzwoniły się, zasypując nas wiadomościami. Zaczęła się wojna. Wybuchy, które okazały się atakami rakietowymi, odnotowano w Kijowie, Charkowie, Iwano-Frankiwsku i innych miastach.

 

Wiadomości EKES-u

EKES debatuje nad rezolucją w sprawie gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków wojny w Ukrainie

W dniu 24 marca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął rezolucję w sprawie wojny w Ukrainie i jej skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych w kontekście szczytu Rady Europejskiej, podczas którego kwestia wojny zajęła jedno z najbardziej poczesnych miejsc w porządku obrad.

 

EKES pokazuje swą solidarność i jedność z Ukrainą

Christa Schweng, przewodnicząca EKES-u
Jesteśmy świadkami niesprowokowanej agresji wymierzonej w wolność, demokrację, wartości i w podwaliny samej Unii Europejskiej, która została opiera się na sile prawa, a nie na prawie siły. Racja utworzenia Unii Europejskiej – czyli pokój – ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek. Jako Europejczycy musimy połączyć się w duchu solidarności z narodem ukraińskim i być z nim zjednoczeni.

 

 

 

EKES otwiera drzwi dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego

Aby solidarność z Ukrainą wyraziła się w konkretnych działaniach, EKES przyłącza się do inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego” na rzecz Ukrainy, umożliwiając organizacji pozarządowej Promote Ukraine korzystanie z części swych pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy rue de Trèves 74.

 

 

Mówią członkowie EKES-u

Niebywała fala ludzkiej ofiarności wobec ludności ukraińskiej

„Od początku wojny obserwujemy wyjątkową falę ludzkiej ofiarności wobec ludności ukraińskiej, jedyny w swoim rodzaju przykład solidarności, jedności i altruizmu. Członkinie i członkowie Komitetu oraz ich organizacje wykazali się imponującą mobilizacją i są w pełni zaangażowani w pomaganie ukraińskim uchodźczyniom i uchodźcom”.

Zobacz nagranie, w którym wiceprzewodniczący EKES-u Cillian Lohan mówi o nieustających wysiłkach społeczeństwa obywatelskiego wpierającego Ukrainę dotkniętą wojną.

Pomagamy Ukraińcom odzyskać na nowo ich życie i odtworzyć ich działalność gospodarczą w Polsce

Tomasz Wróblewski, członek EKES-u, Polska

Kiedy ta wojna się skończy, Europy nie będą już definiowały doświadczenia drugiej czy zimnej wojny, ale to wszystko, co dziś dzieje się na Ukrainie, i konsekwencje, których nie sposób jeszcze przewidzieć. Doświadczenia, które zdobędziemy, lekcje, które odrobimy, zmienią większość naszych dotychczasowych wyobrażeń o świecie. 

Członkinie i członkowie EKES-u niosą pomoc humanitarną Ukrainie

Marcin Nowacki, członek EKES-u, Polska

W dniu 8 marca 2022 r. moja polska organizacja (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – ZPP) oraz Fundacja Kulskich (z którą związana jest członkini EKES-u Małgorzata Bogusz) zorganizowały niewielki, lecz szybki konwój pomocy humanitarnej.

Ukraińscy uchodźcy znajdują schronienie w Rumunii

Ionuţ Sibian, członek EKES-u, Rumunia

W Rumunii szereg organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym FONSS, Afterhills Association, Parentis Association i Our Smile Group Association prowadzi – we współpracy z gminą Iasi – ośrodek dla ukraińskich uchodźczyń i uchodźców uciekających przed wojną. Poniższa historia, przytoczona przez moją koleżankę Mihaelę Muntean, to jedno z wielu poruszających świadectw wydarzeń, które są obecnie naszym udziałem.

Węgry – pomaganie na wszelkie możliwe sposoby

Zsolt Kükedi, członek EKES-u, Węgry  

Jako przedstawiciel organizacji ekologicznej wiem, że w obliczu tragedii ludzkiej pozostaje niewiele przestrzeni na refleksję o środowisku. Jednocześnie dla osób bezpośrednio stykających się z ogromną liczbą uchodźców liczy się nawet najprostszy sygnał zainteresowania, współczucia i minimalnej pomocy.

 

Otwarta lekcja na temat historii Ukrainy

Tatjana Babrauskienė, członkini EKES-u, Litwa

Litewskie środowisko oświatowe z głębokim smutkiem i niedowierzaniem obserwuje zakrojone na szeroką skalę i bardzo agresywne działania militarne prowadzone obecnie przez Rosję w Ukrainie. Stało się to impulsem do inicjatywy nauczania młodszego pokolenia o mitach i realiach dotyczących Ukrainy z perspektywy historycznej.

 

Litewskie społeczeństwo obywatelskie mobilizuje się na rzecz Ukrainy

Emilis Ruželė, członek EKES-u, Litwa

Już na początku marca Litwini przekazali ponad 12 mln EUR. Moja organizacja, Forum Inwestorów,
przekazała 1000 EUR, a nasze przedsiębiorstwa członkowskie – ponad 300 tys. EUR różnym organizacjom
wspierającym Ukrainę.

 

Portugalia: demonstracje publiczne pod hasłem: „Nie dla wojny! Tak dla pokoju!”

Fernando Manuel Maurício de Carvalho, członek EKES-u

Dnia 10 marca w Largo de Camões w Lizbonie odbyła się w ulewnym deszczu manifestacja, której uczestnicy potępili wojnę, sankcje oraz osoby czerpiące zysk ze sprzedaży broni czy wykorzystujące wojnę jako pretekst do militaryzacji. Demonstracje odbywały się również w innych częściach kraju.

„Nasz dom powinien być ich domem”


W swym nagraniu członek EKES-u Ionuţ Sibian opisuje wielką mobilizację społeczeństwa obywatelskiego Rumunii na rzecz ukraińskich uchodźców szukających schronienia przed wojną. Zarazem wzywa całe europejskie społeczeństwo obywatelskie do powitania sąsiadów z Ukrainy: „Oto przesłanie, jakie powinniśmy wysłać światu: Nasz dom w Brukseli powinien być ich domem. Jesteśmy tutaj i będziemy troszczyć się o nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy, zapewniając im siatkę bezpieczeństwa, wsparcie moralne i wszystko, czego będą potrzebowali”.

Europejska solidarność w praktyce

Antje Gerstein z Niemiec opisuje, jak społeczeństwo obywatelskie w jej kraju ruszyło na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

„Szybka mobilizacja, by konkretnymi działaniami wesprzeć Ukrainę, jej obywateli, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie napawa mnie dumą. Liczni niemieccy drobni handlowcy i przedsiębiorstwa spożywcze dostarczyły na Ukrainę 4000 ton żywności. Tak właśnie działa europejska solidarność”.

Hiszpania: UGT przekazuje część budżetu na pomoc humanitarną

W tym nagraniu wideo hiszpański członek EKES-u Salgado Manuel Garcia apeluje o „pokój, solidarność i szacunek” i deklaruje gotowość reprezentowanego przez siebie związku zawodowego do niesienia pomocy dotkniętej wojną ludności ukraińskiej.

„W imieniu Generalnego Związku Pracowników (UGT), głównej organizacji związkowej w Hiszpanii, w pełni potępiamy inwazję sił zbrojnych Władimira Putina na Ukrainę. Jest to atak nie tylko na wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej, ale także na ludność cywilną. Pilnie wzywamy do okazania solidarności i zapewnienia pomocy humanitarnej”.

 

Polityczna, gospodarcza i strategiczna reakcja na wojnę w Ukrainie

Cinzia del Rio, członkini EKES-u, Włochy

Rosyjska napaść na Ukrainę zmieni stosunki geopolityczne i gospodarcze na świecie, a z pewnością między Rosją a UE. Demokratyczna społeczność międzynarodowa i ruch związkowy stanowczo potępiły tę haniebną interwencję wojskową, która powoduje ofiary wśród ludności cywilnej, a także rujnuje miasta, obiekty cywilne i ośrodki gospodarcze tego kraju.

Decydujący moment dla społeczeństwa obywatelskiego w Europie

Andris Gobiņš, członek EKES-u, Łotwa

Każdy z nas może przyczynić się do szybszej i bardziej zrównoważonej wolności. Przedstawię kilka pomysłów co do tego, jak to zrobić, na podstawie moich doświadczeń dorastania w rodzinie uchodźców i obecnej pracy na Łotwie.