Bez naprawy społecznej nie będzie odbudowy

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Grupa Pracowników w EKES-ie

Podczas webinarium zorganizowanego w styczniu przez Grupę Pracowników w EKES-ie podkreślono, że efektem nadchodzącego Szczytu Społecznego w Portu powinna być nowa umowa społeczna.

Doświadczamy właśnie najgorszego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego w historii Unii Europejskiej. Mimo że pandemia zwiększyła ubóstwo, bezrobocie i nierówności, problemy te nie są nowe.

W drugiej połowie stycznia Grupa Pracowników w EKES-ie zorganizowała webinarium, by omówić te kwestie. Zaproszone były na nie następujące osoby: Nicolas Schmit, komisarz europejski ds. miejsc pracy i praw socjalnych, Ana Mendes Godinho, portugalska minister zatrudnienia, solidarności i zabezpieczenia społecznego (zastąpiona ze względów zdrowotnych przez sekretarza stanu ds. pracy i szkolenia zawodowego Miguela Cabritę), Iratxe García Pérez, przewodnicząca grupy S&D w Parlamencie Europejskim i Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników w EKES-ie.

Prelegenci zwrócili uwagę, że w razie potrzeby istnieją narzędzia odpowiedniej pomocy i że należy z nich korzystać. Aby Europejski filar praw socjalnych stał się rzeczywistością dla obywateli, konieczne są nie tylko cele, lecz także skuteczne strategie polityczne. Plan działania w sprawie Europejskiego filaru praw społecznych musi obejmować środki krótko-, średnio- i długoterminowe i inicjatywy legislacyjne oraz wystarczający budżet.

Uczestnicy stwierdzili, że szczyt w Porto musi stanowić faktyczną zmianę kursu. Należy zdawać sobie sprawę, że bez naprawy społecznej nie będzie odbudowy, a bez zrównoważoności społecznej nie będzie zrównoważonego rozwoju jako takiego. Sposobem na to jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, zapewnienie prawdziwej platformy dającej pracownikom możliwość zabrania głosu i udziału oraz ulepszenie negocjacji i porozumień zbiorowych.

Agenda z Porto na 2030 r. oprócz kwestii pandemii COVID-19 musi obejmować między innymi kwestie strukturalne związane z globalizacją, redystrybucją bogactwa, ochroną rynku pracy, inwestycjami społecznymi, programem społecznym w Zielonym Ładzie, europejski semestr i zakończenie polityki oszczędnościowej. Szczyt powinien być początkiem nowej umowy społecznej. Nie należy ulec pokusie powrotu do stanu poprzedniego. Nowa umowa społeczna ma wytyczyć drogę do przyszłości, którą chcemy zbudować. Prelegenci podkreślili, że potrzebne przepisy muszą się pojawić i że obowiązujące zasady muszą być stosowane, wszystko w ramach procesu zbliżającego do siebie obywateli i państwa członkowskie, w duchu solidarności, równości i zrównoważonego rozwoju, tak aby dokonać znacznych inwestycji społecznych w naszą przyszłość. (prp)