De categorie Verenigingsleven

This page is also available in

De categorie Verenigingsleven bestaat uit leden van Diversiteit Europa - groep III en de groep Werkgevers, die afkomstig zijn uit de verenigingssector op nationaal en/of Europees niveau en die stichtingen, verenigingen, ngo’s en andere vormen van verenigingen vertegenwoordigen die zich inzetten voor de bevordering van de rechtsstaat, het vrije verkeer van personen en goederen, alsmede de bescherming van burgerlijke vrijheden en mensenrechten. In een tijd waarin de vrijheid van vereniging wordt bedreigd en, meer in het algemeen, het verenigingsleven een volgende fase moet ingaan om zijn vrijheid en onafhankelijkheid te behouden, zijn de leden van deze categorie voornemens om binnen het EESC denksporen en overheidsbeleid voor te stellen om het Europese maatschappelijk middenveld nieuw leven in te blazen.

De term "verenigingsleven" verwijst naar de bemiddelende rol van de instanties die de schakels vormen tussen het individu en de staat, die garant staan voor het algemeen belang, en naar hun centrale waarden van wederzijds respect en altruïsme, die resulteren in pluralisme en maatschappelijk nut.

Het verenigingsleven weerspiegelt de grote verscheidenheid van belangen en identiteiten die tot uiting komen in de hedendaagse samenleving. Het heeft tot taak de voorwaarden te scheppen voor een echte burgerdialoog. In de nogal duistere context van een omgeving die steeds meer wordt gekenmerkt door intolerantie en sociaal onrecht en waarin er steeds minder ruimte is voor de burgers, biedt het vooruitzicht van een versterking van het maatschappelijk middenveld een sprankje hoop.

De administratie van de categorie wordt verzorgd door het secretariaat van Diversiteit Europa - groep III.