You are here

Categorie Landbouwers

De categorie Landbouwers telt momenteel 32 leden, 21 uit de groep Diverse Werkzaamheden en 11 uit de groep Werkgevers. Haar leden zijn vertegenwoordigers van de landbouw-, agrovoedings- en bosbouwsector.

Zij streven in eerste instantie naar een breed en open debat over de standpunten en beleidslijnen van de primaire sector in de EU. Tal van leden van deze categorie zijn vertegenwoordigers van organisaties van landbouwers en boseigenaren. Zij willen in hun thuisland actuele informatie over hun specifieke sector verstrekken en uitwisselen, alsook de aldaar geldende uiteenlopende omstandigheden onder de aandacht brengen en onderzoeken.

De categorie beoogt ook een standpunt over belangrijke EU-doelstellingen inzake landbouw- en plattelandsbeleid vast te stellen, met name in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij hecht veel belang aan samenwerking tussen sectororganisaties binnen het Comité zelf en streeft naar meer samenwerking tussen de groepen van het Comité. Tevens is zij van mening dat het belangrijk is om de coördinatie met organisaties op EU-niveau en andere EU-instellingen te intensiveren.

Omdat landbouw en voedselveiligheid naar haar mening van belang zijn voor alle belangengroepen die in het Comité vertegenwoordigd zijn, heeft de categorie de banden aangehaald met consumenten en consumentenorganisaties, met name via aanvullende activiteiten in samenwerking met de categorie Consumenten en Milieu.

De categorie Landbouwers heeft het Ierse lid John Bryan, voormalig voorzitter van de Ierse landbouwersvereniging en lid van de groep Diverse Werkzaamheden, als haar woordvoerder aangewezen. De groep Diverse werkzaamheden zorgt voor het secretariaat van de categorie.

Downloads

John BRYAN