Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Japan

This page is also available in

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (EPA) stupio je na snagu 1. veljače 2019. Sporazum sadržava poglavlje o trgovini i održivom razvoju (poglavlje 16.) koje obuhvaća obveze EU-a i Japana u pogledu promicanja radničkih prava, zaštite okoliša i održivog razvoja, koje su definirane međunarodnim instrumentima kao što su konvencije ILO-a i multilateralni sporazumi o okolišu, uključujući i Pariški sporazum. Obuhvaća i područja kao što su društveno odgovorno poslovanje, biološka raznolikost, održivo šumarstvo i održivo korištenje ribolovnih resursa i akvakulture.

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju predviđa se i da svaka strana uspostavi unutarnju savjetodavnu skupinu (DAG) sastavljenu od predstavnika organizacija civilnog društva.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana sastoji se od članova iz EGSO-a i drugih europskih organizacija civilnog društva, što osigurava uravnoteženu zastupljenost neovisnih gospodarskih, socijalnih i ekoloških dionika, među ostalima i organizacija poslodavaca i radnika te ekoloških grupacija.

Primarna je svrha Unutarnje savjetodavne skupine EU-a sastavljati mišljenja i iznositi preporuke o provedbi poglavlja o trgovini i održivom razvoju u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)