Notranja svetovalna skupina EU za Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019. Sporazum vključuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju (poglavje 16), v katerem so navedene zaveze EU in Japonske za spodbujanje pravic delavcev, varstvo okolja in trajnostni razvoj, ki so opredeljene v mednarodnih instrumentih, kot so konvencije Mednarodne organizacije dela in večstranski okoljski sporazumi, vključno s Pariškim sporazumom. Zajema tudi področja, kot so družbena odgovornost podjetij, biotska raznovrstnost, trajnostno gozdarstvo in trajnostna raba ribolovnih virov in akvakulture.

Poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju poleg tega določa, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki organizacij civilne družbe.

Notranja svetovalna skupina EU v okviru sporazuma EU-Japonska vključuje člane iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in drugih evropskih organizacij civilne družbe, s čimer je zagotovljeno uravnoteženo zastopanje neodvisnih gospodarskih, socialnih in okoljskih deležnikov, vključno z združenji delodajalcev, sindikati in okoljskimi skupinami.

Glavni namen notranje svetovalne skupine EU je priprava mnenj in priporočil o izvajanju poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)