Grupul consultativ intern UE-Japonia

This page is also available in

Acordul de parteneriat economic (APE) UE-Japonia a intrat în vigoare la 1 februarie 2019. Acordul include un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă (capitolul 16), care cuprinde angajamentele UE și ale Japoniei privind promovarea drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a dezvoltării durabile, astfel cum sunt definite acestea de instrumentele internaționale, cum ar fi convențiile OIM și acordurile multilaterale de mediu, inclusiv Acordul de la Paris. El acoperă, de asemenea, domenii precum responsabilitatea socială a întreprinderilor, diversitatea biologică, silvicultura durabilă, utilizarea durabilă a resurselor piscicole și acvacultura.

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă prevede și instituirea, de către fiecare parte, a unor grupuri consultative interne (GCI) alcătuite din reprezentanți ai organizațiilor societății civile.

GCI instituit de UE în contextul APE UE-Japonia cuprinde membri ai Comitetului Economic și Social European și ai altor organizații ale societății civile europene, asigurând o reprezentare echilibrată a actorilor economici, sociali și de mediu independenți, inclusiv, printre altele, a organizațiilor patronale și sindicale și a grupurilor active în domeniul mediului.

Scopul principal al GCI al UE este de a prezenta opinii și de a face recomandări privind punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul APE UE-Japonia.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)