Dėl mišriojo mokymosi neturi nukentėti vienodos galimybės, visapusiškas švietimas ir socialiniai įgūdžiai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) išreiškė tam tikrų abejonių dėl neseniai Komisijos pateikto pasiūlymo dėl mišriojo mokymosi (tradicinį mokytojo vadovaujamą mokymąsi derinant su darbu internetu ar kitu savarankišku darbu) taikymo pradiniu ir viduriniu mokymo etapu, abejodamas jo savalaikiškumu, atsižvelgiant į tai, kokį didelį poveikį COVID-19 pandemija padarė švietimo sistemoms Europoje ir kitur.

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje dėl mišriojo mokymosi EESRK taip pat išreiškė susirūpinimą dėl šio mokymosi būdo tinkamumo pradinio ir ankstyvojo vidurinio ugdymo mokyklų moksleiviams, teigdamas, kad jis pirmiausia turėtų būti taikomas vyresnių klasių moksleiviams, nes mažesni vaikai, ypač ankstyvaisiais pradinio ugdymo metais, paprastai nėra pakankamai subrendę, kad galėtų savarankiškai mokytis.

Mes abejojame, ar tai tinkamas metas pradėti arba skatinti mišrųjį mokymąsi mokyklose. COVID-19 pandemija turėjo didžiulį poveikį švietimo sistemoms ir vaikams, ypač mažiesiems, kurie tik pradėjo mokytis. Mišrusis mokymasis apima savarankišką mokymąsi, kuriam reikalingi tam tikri įgūdžiai“, – teigė nuomonės pranešėja Tatjana Babrauskienė.

EESRK pripažino, kad mišrusis mokymasis gali pagerinti švietimo, mokymo ir skaitmeninių įgūdžių prieinamumą, kaip buvo pastebėta per COVID-19 krizę.

Tačiau pandemija taip pat parodė, kad kai kuriems moksleiviams trūksta praktinių ar asmeninių išteklių, kad galėtų mokytis tokiu būdu, todėl blogiausiu atveju jie gali nebaigti mokyklos. Be to, paaiškėjo, kad vaikų socializacijai ir psichikos sveikatai labai svarbus ugdymas, kurio metu vaikai artimai bendrauja su bendraamžiais.

Negalime nuvertinti socialinės švietimo vertės. Švietimas – tai ne tik mokslas, fizika ar matematika. Tai kartu į mokyklą einantys, su bendraamžiais susitinkantys ir tarpusavyje bendraujantys vaikai. Tai fizinio lavinimo ir psichikos sveikatos klausimas“, – teigė bendrapranešėjis Michael McLoughlin.

EESRK pateikė 21 rekomendaciją, kaip užtikrinti, kad mišrusis mokymasis atliktų teigiamą vaidmenį švietime. Vienas iš svarbiausių aspektų yra tai, kad jis turėtų būti įgyvendinamas ir finansuojamas siekiant pagerinti visų moksleivių švietimą ir mokymą, ypatingą dėmesį skiriant moksleiviams iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų, neįgaliems ir kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams.

COVID-19 krizės metu paaiškėjo, kad mišriajam mokymuisi užtikrinti, mokytojai turi skirti daug laiko ir parodyti kūrybiškumą, nors ir taip yra pernelyg pavargę, nes jiems tenka pagrindinis vaidmuo organizuojant ir prižiūrint sėkmingą savarankišką mokymąsi.  

Europoje jau dabar trūksta mokytojų, iš dalies dėl darbo užmokesčio ir sudėtingų darbo sąlygų. Todėl svarbu stebėti mišriojo mokymosi poveikį darbo sąlygoms ir krūviui, kad būtų išvengta perdegimo. Siekiant sumažinti spaudimą, EESRK ragina nacionalines valdžios institucijas remti mokytojus, kurie mokosi taikyti šį naują mokymosi metodą. (ll)