EESRK teigimu, Komisijos žaliosios aviacijos iniciatyvą dar galima tobulinti

Naujoji Europos Komisijos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti tvarių aviacinių degalų rinkos augimą, yra žingsnis teisinga kryptimi, tačiau ją reikia iš dalies pakeisti, kad būtų užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas nesukuriant iškraipymų. Tai pagrindinė mintis, išdėstyta spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ pasiūlymo, kurios pranešėjas – Thomas Kropp.

„Tikra tiesa, kad tvarūs aviaciniai degalai, jeigu jų būtų pagaminama pakankamai ir juos galėtų naudoti visos oro transporto bendrovės, leistų gerokai sumažinti šio sektoriaus išmetamą CO2 kiekį. Tačiau neaišku, ar Komisijos pasirinktas metodas užkirstų kelią konkurencijos iškraipymams“, – teigė Thomas Kropp.

Aviacija yra tarptautinis paslaugų sektorius, apimantis dvi atskiras skirtingos dinamikos rinkas: pirmoji – tai EEE bendroji Europos rinka, antroji –tarptautiniu mastu reguliuojama rinka. Komisijos pasiūlymo projekte šis skirtumas turėtų būti aiškiai atspindėtas, taip pat turi būti siekiama EEE viduje išlaikyti vienodas sąlygas, kartu aktyviai skatinti pasauliniu mastu taikomų tvarumo standartų patvirtinimą.

Išmetamo CO2 kiekio klausimu Thomas Kropp parengė nuomonę „Pranešimas dėl Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemos (CORSIA)“, kuri taip pat buvo priimta spalio mėn. plenarinėje sesijoje. Šiame dokumente EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Direktyvos 2003/87/EB nuostatas dėl pranešimo apie kompensavimą 2021 m. ir remia skubų jo priėmimą, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas. (mp)