CESE afirmă că inițiativa Comisiei privind aviația curată poate fi îmbunătățită

Noua inițiativă a Comisiei Europene de accelerare a dezvoltării unei piețe a combustibililor de aviație derivați din surse regenerabile este un pas în direcția cea bună, dar sunt necesare unele modificări, pentru a se asigura că aceasta poate fi pusă în aplicare în mod eficace, fără a crea denaturări. Acesta este mesajul principal al avizului privind propunerea RefuelEU în domeniul aviației, elaborat de Thomas Kropp și adoptat în sesiunea plenară din octombrie.

„Într-adevăr, dacă sunt produși în cantități suficiente și sunt disponibili pentru toate companiile aeriene, combustibilii de aviație derivați din surse regenerabile ar reduce semnificativ emisiile de CO2 ale sectorului. Totuși, nu este clar dacă abordarea adoptată de Comisie ar împiedica denaturarea concurenței”, a spus dl Kropp.

Aviația este un sector de servicii internaționale, care acoperă două piețe distincte, cu o dinamică diferită: pe de o parte, piața europeană unică a SEE și, pe de altă parte, piața reglementată la nivel internațional. Proiectul de propunere a Comisiei ar trebui să reflecte în mod clar această diferență, să mențină condiții de concurență echitabile în cadrul SEE și să promoveze în mod proactiv standarde de sustenabilitate aplicabile la nivel global.

În ce privește emisiile de CO2, dl Kropp a elaborat un aviz pe tema „Notificarea privind Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA)”, adoptat în sesiunea plenară din octombrie. În document, CESE sprijină propunerea Comisiei de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării în 2021, sprijinind adoptarea urgentă a acesteia pentru a asigura securitatea juridică. (mp)