Tematiska studiegruppen om romers integrering

Romerna är den största etniska minoriteten i EU och uppgår till uppskattningsvis sex miljoner människor. Många utsätts för fortfarande för fördomar, intolerans, diskriminering och social utestängning i sitt dagliga liv, trots att de har varit en del av det europeiska samhället under mer än tusen år. EU-ramen för de nationella strategierna för integrering av romer och rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna främjar romernas aktiva integrering och stöder medlemsstaternas integrationsinsatser för romer. De flesta medlemsstater har nu antagit nationella strategier för integrering av romer.

Den dokumentation om situationen för romer inom sysselsättning, utbildning, bostäder och hälso- och sjukvård som tillhandahålls av Europeiska byrån för grundläggande rättigheter visar att framstegen med att genomföra de nationella strategierna för integrering av romer har gått långsamt. Diskriminering och antiziganism kvarstår, och många romer drabbas i praktiken fortfarande av segregeringen när det gäller bostäder och utbildning.

EESK har inrättat en tematisk studiegrupp om romers integrering, som består av medlemmar från EESK:s sektioner på olika politikområden och som företräder arbetsgivare, arbetstagare och gruppen Mångfald Europa. Målen för denna grupp är att

  • samla in synpunkter från det civila samhället om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer och främja deras aktiva deltagande,
  • skapa möjligheter för det civila samhället, särskilt romska organisationer, att höras, och att identifiera och utbyta bästa praxis,
  • rapportera och utfärda rekommendationer om romers integrering.