Tematická studijní skupina Začlenění Romů

This page is also available in

Romové jsou největší etnickou menšinou v EU, jejich počet se odhaduje zhruba na šest milionů. Mnoho z nich ve svém každodenním životě stále čelí předsudkům, nesnášenlivosti, diskriminaci a sociálnímu vyloučení, přestože jsou již více než tisíc let nedílnou součástí evropské civilizace. Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech podporují jejich aktivní začleňování a pomáhají členským státům s řešením problematiky začleňování Romů. Většina členských států již vnitrostátní strategii integrace Romů přijala.

Z údajů o situaci Romů z hlediska zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení a zdraví, jež poskytuje Agentura Evropské unie pro základní práva, vyplývá, že v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů bylo dosaženo jen malého pokroku. Diskriminace a nesnášenlivost vůči Romům přetrvávají a mnoho Romů je stále ještě postiženo segregací v bydlení a vzdělávání.

EHSV zřídil tematickou studijní skupinu Začlenění Romů, kterou tvoří členové z různých sekcí EHSV. Tato skupina se zabývá různými oblastmi politiky a jsou v ní zastoupeny všechny tři skupiny – Zaměstnavatelé, Zaměstnanci i Různorodá Evropa. Úkolem této skupiny je:

  • shromažďovat názory občanské společnosti na provádění vnitrostátních strategií integrace Romů a podporovat jejich aktivní zapojení,
  • poskytnout občanské společnosti, a zejména romským organizacím, možnosti k vyjádření svých názorů a určit a sdílet osvědčené postupy,
  • podávat zprávy o začleňování Romů a vydávat příslušná doporučení.