Вътрешна консултативна група „ЕС-Грузия“

Член 240 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия предвижда, че всяка от страните създава вътрешна консултативна група по въпросите на устойчивото развитие, чиято функция е да предоставя съвети относно изпълнението на главата за търговията и устойчивото развитие.

В състава на вътрешните консултативни групи влизат независими представителни организации на гражданското общество при балансирано представителство на заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор, включително, наред с останалите, организации на работодателите и на работниците, неправителствени организации, икономически групировки, както и други имащи отношение заинтересовани страни.

Консултативната група на ЕС за Грузия е създадена в средата на 2015 г. и има членове от ЕИСК и от други европейски организации на гражданското общество.

Първото съвместно заседание на вътрешните консултативни групи на Грузия и ЕС се проведе на 7 януари 2016 г. в Тбилиси.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement