Grupul consultativ intern UE-Georgia

Articolul 240 din Acordul de asociere UE-Georgia prevede că fiecare parte instituie un grup consultativ intern (GCI) privind dezvoltarea durabilă, pentru a oferi consultanță pe probleme legate de capitolul dedicat comerțului și dezvoltării durabile.

Grupurile consultative interne cuprind organizații independente reprezentative ale societății civile, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniile economic, social și al mediului, inclusiv, printre altele, organizații ale angajatorilor și ale lucrătorilor, organizații neguvernamentale și grupuri comerciale, precum și alte părți interesate relevante.

GCI al UE pentru Georgia a fost înființat la mijlocul anului 2015 și include membri din partea CESE și din partea altor OSC europene.

Prima reuniune comună între grupul consultativ intern al Georgiei și cel al UE a avut loc la 7 ianuarie 2016, la Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement