ES ir Gruzijos vietos patarėjų grupė

This page is also available in

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo 240 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia vietos patarėjų grupę (VPG) dėl darnaus vystymosi, kuri konsultuoja su prekybos ir darnaus vystymosi skyriumi susijusiais klausimais.

Vietos patarėjų grupes sudaro pilietinei visuomenei atstovaujančios nepriklausomos organizacijos, proporcingai reprezentuojančios ekonominius, socialinius ir aplinkos srities suinteresuotuosius subjektus, įskaitant, be kita ko, darbdavių ir darbuotojų organizacijas, nevyriausybines organizacijas bei verslo grupes ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus.

ES vietos patarėjų grupė dėl Gruzijos buvo įsteigta 2015 m. viduryje; jai priklauso nariai iš EESRK ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų.

Pirmasis bendras Gruzijos VPG ir ES VPG posėdis buvo surengtas 2016 m. sausio 7 d. Tbilisyje.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement