EMSK tööandjate rühma liige Felipe Medina

Euroopa Liit tähistab 30 aastat kestnud ühtset turgu, mis võimaldab liidu kodanikel õppida, elada, sisseoste teha ja töötada ükskõik millises ELi liikmesriigis, tagades kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise. Võib julgelt öelda, et ühtne turg on Euroopa Liidu olemuslik osa, mis on võimaldanud kaotada poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud piirid, et liikuda Euroopa kodakondsuse ja identiteedi suunas.

Olukorrad, millega Euroopa Liit – ja kogu maailm – on viimastel aastatel kokku puutunud, kutsuvad meid üles mõtlema, kuidas luua vastupidavam ja vähem välismaailmast sõltuv ühtne turg. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee käsitleb seda teemat oma arvamuses „30 aastat ühtset turgu: kuidas parandada ühtse turu toimimist“ (INT/1011), mis võeti vastu komitee täiskogu aprilli istungjärgul.

Arvamuses domineerib üks Euroopa Liidu tuleviku jaoks ülioluline mõiste: konkurentsivõime. Selles rõhutatakse vajadust luua ettevõtjatele võrdsed võimalused, edendades majanduskasvu ja ausat konkurentsi ning luues ettevõtjatele soodsa ja sotsiaalseid eesmärke arvestava keskkonna. Komiteele valmistavad suurimat muret need ühtse turu puudustest tulenevad probleemid, mis mõjutavad ettevõtjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Kõigil neil, kes on seotud Euroopa Liidu ülesehitamisega, on ülesanne suurendada nooremate põlvkondade teadlikkust sellest, kui olulised on olnud praeguse olukorra loomiseks astutud sammud, ning samuti kohustus hoiatada ühtse turu ees seisvate riskide eest ja püüda kehtestada suuniseid nende ületamiseks ning tugevama ja kindlama ühise tuleviku suunas liikumiseks.

Terve artikkel on kättesaadav siin: https://europa.eu/!PHPc3R.