Pripravil Felipe Medina, član skupine delodajalcev v EESO

Evropska unija praznuje 30 let enotnega trga, ki z zagotavljanjem prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi državljanom omogoča študij, življenje, nakupovanje in delo v kateri koli državi članici EU. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je enotni trg bistvo Evropske unije. Je pomemben instrument, ki je omogočil odpravo političnih, socialnih in gospodarskih meja, da bi se približali evropskemu državljanstvu in identiteti.

Evropska unija in ves svet sta bila v zadnjih letih izpostavljena dogodkom, ki nas silijo k razmisleku o tem, kako ustvariti odpornejši enotni trg, ki bi bil manj odvisen od zunanjega sveta. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je to vprašanje obravnaval v mnenju INT/1011 – 30 let enotnega trga: kako izboljšati njegovo delovanje, ki ga je sprejel na aprilskem plenarnem zasedanju.

V besedilu mnenja izstopa ena od ključnih besed za prihodnost Evropske unije, tj. konkurenčnost. V mnenju je poudarjeno, da je treba ustvariti enake konkurenčne pogoje za podjetja „s spodbujanjem rasti in pravične konkurenčnosti, pa tudi z ustvarjanjem podjetjem in družbi prijaznega okolja“. Glavna skrb EESO so težave, povezane s pomanjkljivostmi enotnega trga, ki vplivajo na konkurenčnost in trajnostnost podjetij.

Vsi, ki sodelujejo pri oblikovanju Evropske unije, morajo mlajše generacije ozaveščati o pomenu ukrepov, ki so že bili sprejeti, da bi ustvarili to, kar imamo danes, pa tudi opozarjati na tveganja, s katerimi se sooča enotni trg, in poskušati oblikovati smernice za njihovo odpravo ter nadaljnji napredek v smeri močnejše in trdnejše skupne prihodnosti.

Celotni članek je voljo na povezavi: https://europa.eu/!PHPc3R