Felipe Medina, az EGSZB Munkáltatók csoportja tagjának cikke

Az Európai Unió most ünnepli az egységes belső piac fennállásának 30. évfordulóját. Azét az egységes piacét, amely biztosítja az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását, lehetővé téve így, hogy a polgárok bármely uniós tagállamban tanuljanak, éljenek, vásároljanak és dolgozzanak. Nem túlzás azt állítani, hogy az egységes piac az Európai Unió lényege: az a nagyszerű eszköz, amelynek köszönhetően megszűntek a politikai, társadalmi és gazdasági határok, hogy közelebb kerüljünk az európai polgársághoz és identitáshoz.

Azok az események, amelyeken az Európai Unió – és az egész világ – az elmúlt néhány évben keresztülment, arra késztetnek, hogy elgondolkodjunk: miként lehet reziliensebbé és a külvilágtól kevésbé függővé tenni az egységes piacot? Pontosan ezt a témát járja körül az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Az egységes piac 30 éve: hogyan javítható az egységes piac működése?” című (INT/1011) véleménye, amelyet az áprilisi plenáris ülésszak keretében fogadtunk el.

A vélemény egyik kulcsszava az Európai Unió jövője kapcsán a versenyképesség. A dokumentum hangsúlyozza, hogy egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a vállalkozások számára „és ezt a növekedés és a tisztességes versenyképesség előmozdításával, valamint a vállalkozásbarát és társadalmilag kedvező környezet megteremtésével kell elérni”. Az EGSZB számára a legfontosabb aggályt az egységes piacnak azok a hiányosságai jelentik, amelyek a vállalatok versenyképességére és fenntarthatóságára vannak hatással.

Az Európai Unió építésében részt vevő valamennyi szereplő kötelessége, hogy felhívja a fiatalabb nemzedékek figyelmét az eddig megtett, a jelenlegi helyzethez vezető lépések jelentőségére. Kötelességük az is, hogy figyelmeztessenek az egységes piacot fenyegető veszélyekre és megpróbáljanak valamiféle iránymutatás-csomagot meghatározni azok áthidalására és annak érdekében, hogy tovább haladjunk egy szilárdabb és egységesebb, közös jövő felé.

A teljes cikk itt olvasható: https://europa.eu/!PHPc3R