Door Felipe Medina, lid van de groep Werkgevers van het EESC

De Europese Unie viert het 30-jarige bestaan van de eengemaakte markt die het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen mogelijk maakt en zo de EU-burgers de kans geeft in elke willekeurige lidstaat te studeren, wonen, winkelen en werken. We kunnen zonder overdrijving stellen dat de eengemaakte markt de ruggengraat van de Europese Unie is. Dankzij dit fantastische instrument konden politieke, sociale en economische grenzen worden geslecht om gestalte te geven aan een Europees burgerschap en een Europese identiteit.

De gebeurtenissen die de afgelopen jaren niet alleen de Europese Unie maar de hele wereld hebben getroffen, maken duidelijk dat we ons moeten buigen over de vraag hoe een eengemaakte markt te bouwen die veerkrachtiger is en minder afhankelijk van de buitenwereld. Dat is dan ook de kwestie die het Europees Economisch en Sociaal Comité aan de orde stelt in zijn advies INT/1011 over 30 jaar eengemaakte markt – verdere verbetering van het functioneren van de eengemaakte markt, dat tijdens de aprilzitting werd aangenomen.

Rode draad in het advies is het belang van het concurrentievermogen voor de toekomst van de Europese Unie. Het EESC beklemtoont dat een gelijk speelveld voor alle ondernemingen tot stand moet worden gebracht “door groei en eerlijke mededinging te bevorderen en een vanuit bedrijfs- en sociaal oogpunt gunstig klimaat te creëren”. Grootste punt van zorg voor het EESC zijn de problemen in verband met de tekortkomingen van de eengemaakte markt die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van bedrijven aantasten.

Iedereen die betrokken is bij de opbouw van de Europese Unie heeft de plicht om jongere generaties het belang te doen inzien van wat we in het verleden al hebben bereikt. Daarnaast is het zaak te waarschuwen voor de risico's die de gemeenschappelijke markt loopt en handvatten aan te reiken om deze te overwinnen en samen verder te werken aan een sterkere en hechtere toekomstige Unie.

Lees hier het volledige artikel: https://europa.eu/!PHPc3R