Felipe Medina, člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

Evropská unie slaví 30 let existence jednotného trhu, který zaručuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, takže její občané mohou studovat, žít, nakupovat a pracovat v kterémkoli členském státě. Jednotný trh lze bez nadsázky označit za základ Evropské unie. Je hlavním nástrojem, který ve snaze podnítit evropské občanství a identitu umožnil odstranit politické, sociální a ekonomické hranice.

Události, s nimiž se Evropská unie – a s ní i celý svět – musela v posledních letech vyrovnat, nás nutí zamyslet se nad tím, jak zajistit, aby byl jednotný trh odolnější a méně závislý na okolním světě. A právě na tuto otázku se Evropský hospodářský a sociální výbor pokusil nalézt odpověď ve svém stanovisku 30 let jednotného trhu – jak vylepšit jeho fungování (INT/1011), které přijal na svém dubnovém plenárním zasedání.

Celým dokumentem se jako červená nit vine jedna myšlenka, jež je pro budoucnost Evropské unie naprosto klíčová: konkurenceschopnost. EHSV ve svém stanovisku zdůrazňuje, že je třeba vytvořit pro podniky spravedlivé podmínky hospodářské soutěže „podporou růstu a spravedlivé konkurenceschopnosti a vytvořením prostředí, jež bude příznivé pro podniky a sociálně vstřícné“. Zaměřil se proto především na problémy související s nedostatky jednotného trhu, které mají dopad na konkurenceschopnost a udržitelnost podniků.

Všichni, kdo se podílejí na budování Evropské unie, mají povinnost přiblížit mladším generacím, co všechno jsme již v minulosti museli podniknout, abychom vybudovali to, co máme dnes. Zároveň však musí upozorňovat také na rizika, která jsou s jednotným trhem spojena, a snažit se ukázat cestu, jak je překonat a dosáhnout dalšího pokroku v zájmu stabilnější a jednotnější společné budoucnosti.

Celý článek si můžete přečíst na stránce https://europa.eu/!PHPc3R.