Af Felipe Medina, medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe

EU fejrer 30 år med det indre marked, som giver borgerne mulighed for at studere, bo, handle og arbejde i et hvilket som helst EU-medlemsland, ved at sikre den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, penge og personer. Det er ingen overdrivelse at sige, at det indre marked er kernen i EU – et enestående instrument, der har gjort det muligt at fjerne politiske, sociale og økonomiske grænser og flytte os i retning af europæisk medborgerskab og identitet.

De begivenheder, som EU – og resten af verden – har været udsat for gennem de seneste år, giver os anledning til at overveje, hvordan man kan skabe et indre marked, der er mere robust og mindre afhængigt af den omgivende verden. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg behandler dette emne i sin udtalelse INT/1011 "30 år med det indre marked: Hvordan kan det indre markeds funktion forbedres?", som blev vedtaget på plenarforsamlingen i april.

Ét nøgleord for EU's fremtid går igen i hele udtalelsen, nemlig konkurrenceevne. Der lægges i udtalelsen vægt på behovet for at skabe lige konkurrencevilkår for virksomhederne ved at "fremme vækst og fair konkurrence og skabe et erhvervsvenligt og socialt ansvarligt miljø". EØSU's største betænkelighed er problemerne forbundet med manglerne på det indre marked, som påvirker virksomhedernes konkurrenceevne og bæredygtighed.

Alle, der er involveret i at opbygge Den Europæiske Union, har et ansvar for at skabe opmærksomhed blandt de yngre generationer om betydningen af de skridt, der allerede er taget for at skabe det, vi har i dag. De har ligeledes en forpligtelse til at advare om de risici, som det indre marked står over for, og forsøge at fastlægge nogle retningslinjer for at overvinde dem og gøre fremskridt i retning af en mere solid og konsolideret fælles fremtid.

Læs hele artiklen på: https://europa.eu/!PHPc3R