Felipe Medina, ETSK:n työnantajat-ryhmän jäsen

Euroopan unioni juhlistaa 30-vuotiaita sisämarkkinoita. Sisämarkkinat varmistavat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden, minkä ansiosta unionin kansalaiset voivat opiskella, asua, tehdä ostoksia ja työskennellä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa. Sisämarkkinat ovat oikeutetusti Euroopan unionin perusta ja keskeinen väline, ja ne ovat mahdollistaneet poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten rajojen poistamisen siirryttäessä kohti Euroopan kansalaisuutta ja eurooppalaista identiteettiä.

Viime vuosien tapahtumat Euroopan unionissa ja koko maailmassa saavat meidät pohtimaan, miten voidaan luoda entistä häiriönsietokykyisemmät ja muusta maailmasta riippumattomammat sisämarkkinat. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käsittelee aihetta lausunnossaan INT/1011 – Sisämarkkinat 30 vuotta – miten sisämarkkinoiden toimintaa voitaisiin parantaa. Lausunto hyväksyttiin komitean huhtikuun täysistunnossa.

Lausunnon keskeinen sanoma Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta tiivistyy sanaan kilpailukyky. Lausunnossa painotetaan tarvetta luoda kaikille yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ”niin, että edistetään kasvua ja oikeudenmukaista kilpailua sekä luodaan yritysmyönteinen ja sosiaalisesti suotuisa toimintaympäristö”. ETSK on erityisen huolissaan siitä, että eurooppalaisilla yrityksillä on sisämarkkinoiden puutteista johtuvia ongelmia, jotka heikentävät yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä.

Kaikki Euroopan unionin rakennustyöhön osallistuvat ovat velvollisia valveuttamaan nuorempia sukupolvia jo toteutettujen toimien ja saavutettujen tavoitteiden merkityksestä sekä varoittamaan sisämarkkinoita uhkaavista vaaroista. Olisikin laadittava suuntaviivoja näiden vaarojen poistamiseksi ja edettävä näin kohti vahvempaa ja vakaampaa yhteistä tulevaisuutta.

Artikkeli on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa https://europa.eu/!PHPc3R.