Kuna vähktõvest on kujunemas peamine surmapõhjus ELis, on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava avaldamiseks kindlasti õige aeg. Komitee tervitab seda kava kui olulist verstaposti vähktõvevastases võitluses. Lahendamata piirkondliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse probleemid näitavad siiski, et arenguruumi on veel küllaga.

Komitee toetab jõuliselt komisjoni uut 4 miljardi euro suuruse eelarvega kava vähktõvevastase võitluse rahastamiseks. Tegu on esimese strateegilise dokumendiga alates 1990. aastast, milles keskendutakse selle ränga haiguse vastasele võitlusele.

„EL vajab uut Marshalli plaani onkoloogia jaoks ja see on esimene samm õiges suunas. Me ei tohi seda võimalust käest lasta,“ rõhutas komitee arvamuse „Euroopa vähktõvevastase võitluse kava“ raportöör Małgorzata Anna Bogusz.

„Kava teenib oma eesmärki, kuna selles käsitletakse vähktõvevastase võitluse paljusid olulisi aspekte,“ märkis avamuse kaasraportöör Milena Angelova.

Vähktõppe haigestumuse ja suremuse puhul ei ole oluline mitte ainult vähktõve tüüp, vaid selles on roll ka patsiendi asukohal ja tema sotsiaalsel seisundil. Tähelepanu tuleb pöörata piirkondlike taristute erinevustele ning tööhõivealasele ja soopõhisele sotsiaalsele ebavõrdsusele.

Komitee kutsub liikmesriike üles olema proaktiivsem ja rõhutab vajadust tegeleda tööst põhjustatud vähktõve tõhusa ennetamisega ning innustab uurima rohkem kantserogeenide, mutageenide ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega kokkupuutumist ning tööst põhjustatud vähktõve põhjuseid, seda eriti naiste seas.

Samuti rõhutatakse arvamuses sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli teadlikkuse suurendamisel ja tervisliku eluviisi edendavate kampaaniate läbiviimisel. (at)