Eiropas Savienības vēža uzveikšanas jaunā stratēģija ir lieliska eiropiešu veselības aizsardzības iespēja

Eiropas vēža uzveikšanas plāns ir tapis īstajā laikā, jo prognozes liecina, ka vēzis kļūs par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. EESK atzinīgi vērtē šo plānu, kas ir viens no vēža apkarošanas stūrakmeņiem. Tomēr, kamēr saglabāsies reģionālā un sociālā nevienlīdzība, pilnveides iespējas vēl būs plašas.

EESK stingri atbalsta Komisijas jauno 4 miljardu EUR vērto plānu vēža apkarošanas pasākumu finansēšanai. Šis ir pirmais stratēģiskais dokuments, kas kopš 1990. gada vērsts uz šīs slimības apkarošanu.

“Eiropas Savienībai ir vajadzīgs jauns Māršala plāns onkoloģijas jomā, un šis ir pirmais solis pareizajā virzienā. Mēs nedrīkstam izniekot šo iespēju,” norādīja Małgorzata Anna Bogusz, ziņotāja EESK atzinumam Eiropas Vēža uzveikšanas plāns.

“Šis plāns ir piemēros dotā mērķa sasniegšanai, jo aptver daudzus būtiskus vēža apkarošanas aspektus,” teica Milena Angelova, šā atzinuma līdzziņotāja.

Saslimstība ar vēzi un mirstība ir atkarīga no vēža tipa, pacienta atrašanās vietas un viņa sociālā stāvokļa. Uzmanība ir jāvelta reģionālās infrastruktūras atšķirībām un sociālās līdzsvarotības trūkumam nodarbinātības un dzimumu ziņā.

EESK mudina dalībvalstis rīkoties savlaicīgi un uzsver, ka nepieciešama efektīva arodekspozīcijas izraisīta vēža profilakse. EESK aicina veikt vairāk pētījumu par kancerogēnu, mutagēnu un endokrīno disruptoru iedarbību uz nodarbinātajiem un arodekspozīcijas izraisīta vēža cēloņiem, bet īpaši sieviešu vidū.

Atzinumā izcelta būtiskā sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma informētības palielināšanā un veselīga dzīvesveida kampaņu īstenošanā. (at)