Новата стратегия на ЕС за борба с рака е огромна възможност за опазване на здравето на европейците

Предвид факта, че ракът е на път да се превърне във водещата причина за смъртност в ЕС, европейският план за борба със заболяването е несъмнено навременен. ЕИСК приветства този план, който е крайъгълен камък в борбата с рака. Различните форми на регионално и социално неравенство, на които все още не е намерено решение, показват обаче, че има още какво да се подобрява.

ЕИСК категорично подкрепя новия план на Комисията на стойност 4 милиарда евро за финансиране на действия в тази област — първият стратегически документ от 1990 г. насам, съсредоточен върху борбата с този бич.

„ЕС се нуждае от нов план „Маршал“ за онкологията и това е стъпка в правилната посока. Не трябва да пропиляваме тази възможност“, подчерта Малгожата Анна Богуш, докладчик по становището на ЕИСК относно Европейски план за борба с рака.

„Планът е пригоден за целта, тъй като обхваща много ключови аспекти на борбата с рака“, заяви съдокладчикът по становището Милена Ангелова.

Смъртността и заболеваемостта от рак са свързани с вида рак, местоположението на пациентите и техния социален градиент. Вниманието трябва да се насочи към регионалните различия по отношение на инфраструктурата и социалните дисбаланси от гледна точка на заетостта и равенството между половете.

ЕИСК насърчава държавите членки да бъдат проактивни и изтъква и необходимостта от ефективно предотвратяване на професионалните ракови заболявания, като призовава за повече изследвания на експозицията на канцерогени, мутагени и нарушители на функциите на ендокринната система, както и на причините за професионалните ракови заболявания, особено при жените.

И не на последно място в становището се подчертава ключовата роля на социалните партньори и организациите на гражданското общество за повишаване на осведомеността и насърчаването на кампании за здравоословен начин на живот. (at)