EU's nye kræftstrategi er en fremragende mulighed for at beskytte europæernes sundhed

Kræft forventes at blive den hyppigste dødsårsag i EU, og derfor kommer den europæiske kræfthandlingsplan på det helt rigtige tidspunkt. EØSU hilser denne plan velkommen som en milepæl i bekæmpelsen af kræft. Vedvarende regionale og sociale uligheder betyder dog, at der stadig er plads til forbedring.

EØSU støtter fuldt ud Kommissionens nye plan til 4 mia. EUR til finansiering af indsatsen mod kræft. Det er det første strategidokument siden 1990, der fokuserer på kampen mod denne plage.

"EU har brug for en ny Marshallplan for onkologi, og dette er et skridt i den rigtige retning. Vi må ikke forpasse denne chance", understreger Malgorzata Anna Bogusz, ordføreren for EØSU's udtalelse om den europæiske kræfthandlingsplan.

"Planen kan det, den skal, for den dækker mange centrale aspekter af kampen mod kræft", udtaler Milena Angelova, medordfører for udtalelsen.

Forekomsten og dødeligheden af kræft hænger sammen med typen af kræft, hvor patienten bor og den pågældendes sociale situation. Der skal være fokus på ulighederne i den regionale infrastruktur og de sociale ubalancer med hensyn til beskæftigelse og køn.

EØSU tilskynder medlemsstaterne til at være proaktive og fremhæver behovet for effektiv forebyggelse af arbejdsrelateret kræft, idet det efterlyser mere forskning i eksponering for kræftfremkaldende stoffer, mutagener og hormonforstyrrende stoffer og i årsagerne til arbejdsrelateret kræft, navnlig hos kvinder.

Sidst, men ikke mindst, fremhæver udtalelsen arbejdsmarkedets parters og civilsamfundsorganisationernes vigtige rolle, når det gælder oplysning og kampagner om sund livsstil. (at)