Rak utegne kmalu postati glavni vzrok smrti v EU, zato evropski načrt za boj proti raku vsekakor prihaja ob pravem času. EESO pozdravlja ta načrt, ki predstavlja mejnik v boju proti raku, vendar so zaradi različnih oblik regionalne in družbene neenakosti, ki še vedno obstajajo, možne dodatne izboljšave.

EESO odločno podpira Komisijin novi načrt v višini 4 milijard EUR, na podlagi katerega bodo financirani ukrepi za boj proti raku. To je prvi strateški dokument po letu 1990, ki se osredotoča na boj proti tej bolezni.

„EU potrebuje nov ʼMarshallov načrtʻ za onkologijo in to je korak v pravo smer. Ne smemo zapraviti te priložnosti,“ je poudarila Małgorzata Anna Bogusz, poročevalka za mnenje EESO Evropski načrt za boj proti raku.

„Načrt ustreza svojemu namenu, saj obsega številne ključne vidike boja proti raku,“ je dejala Milena Angelova, soporočevalka za mnenje.

Obolevnost in umrljivost za rakom sta povezani z vrsto raka ter lokacijo in družbenoekonomskim položajem bolnika. Pozornost je treba nameniti regionalnim infrastrukturnim razlikam in socialnim neravnovesjem, ki so povezana z zaposlitvijo in spolom.

EESO spodbuja države članice, naj bodo proaktivne, in poudarja, da je treba učinkovito preprečevati rakava obolenja, povezana z delom. Prav tako poziva k nadaljnjim raziskavam rakotvornih in mutagenih snovi, endokrinih motilcev ter vzrokov za nastanek poklicnih rakavih obolenj, zlasti pri ženskah.

Nenazadnje je v mnenju poudarjena ključna vloga, ki naj bi jo imeli socialni partnerji in organizacije civilne družbe pri ozaveščanju in promociji kampanj za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. (at)