Euroopa tulevik sõltub sellest, mida me teeme maapiirkondadega

Maapiirkonnad tuleks muuta noorte ja ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks. See parandaks kõigi eurooplaste elukvaliteeti, võimaldades neil valida, kus nad soovivad elada ja töötada. See oli üks peamisi järeldusi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 8. märtsil toimunud arutelust „Maa- ja linnapiirkondade arengu tervikliku strateegia suunas“.

Euroopa maa- ja linnapiirkonnad ei arene ühtemoodi. Väga oluline on edendada poliitikat, mis ohjeldaks seda suundumust, tagaks õiglase ja jätkusuutliku ülemineku heaolumajandusele kõigis piirkondades ning edendaks elanikkonna tasakaalustamist. Eelkõige tuleks muuta maapiirkonnad noorte ja ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks, sest need piirkonnad etendavad ülitähtsat rolli majanduslikus ja sotsiaalses ühtekuuluvuses, piirkonna vastupidavuses ja lugematute teenuste osutamisel mitmesuguste kohalike ökosüsteemide poolt, sh toidutootmine.

Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) esimees Peter Schmidt ütles: „COVID-19 järgne taastumine pakub suurepärase võimaluse koostada strateegiaid, mis tagavad, et üleminekus kliimaneutraalsele, kestlikule ja jõukale Euroopa Liidule ei jäeta ühtki piirkonda ega elanikku maha.“

„Nüüd, kus EL on heaks kiitnud julge taastepaketi, tuleb vahendite eraldamisel arvesse võtta lõhesid ELi piirkondade vahel,“ väitis komitee majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni esimees Stefano Palmieri.

Deša Srsen komisjoni asepresidendi Dubravka Šuica kantseleist rõhutas: „Pikaajalise maaelu visiooni abil, mille komisjon kavatseb juunis vastu võtta, soovime maapiirkondade arengule uut hoogu anda.“

Komitee arvamuse „ELi maapiirkondade terviklik käsitlus“ raportöör Josep Puxeu Rocamor rõhutas, et maapiirkondade ja haavatavate piirkondade integratsioon on väga keerukas, kuna see on seotud kõigi olemasolevate ELi poliitikavaldkondadega. „Nende piirkondade arendamiseks soovitame territoriaalseid lepinguid, mis peaksid olema osaluspõhised, kohandatud piirkondade oludele ja peaksid aitama säilitada piirkondade ajaloo-, kultuuri, ja looduspärandit.“ (mr)