Prihodnost Evrope bo odvisna od naše obravnave podeželja

Podeželje mora postati privlačnejše za mlade in podjetja. To bo izboljšalo kakovost življenja vseh Evropejcev in jim omogočilo, da sami izberejo, kje želijo živeti in delati. To je eden od ključnih sklepov razprave z naslovom Za celostno strategijo za trajnostni razvoj podeželja in mest, ki je potekala 8. marca na sedežu EESO.

Evropska podeželska in mestna območja se ne razvijajo enakomerno. Nujno je treba spodbujati politike, ki zavirajo ta trend, zagotoviti pravičen in trajnosten prehod na ekonomijo blagostanja na vseh področjih in spodbujati uravnoteženo poselitev. Podeželje, ki ima ključno vlogo pri ekonomski in socialni koheziji, odpornosti regij in prispevanju neštetih storitev iz različnih lokalnih ekosistemov, vključno s proizvodnjo hrane, bi moralo postati privlačnejše za mlade in podjetja.

Peter Schmidt, predsednik strokovne skupine EESO za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT), je dejal: "Okrevanje po COVID ponuja popolno priložnost za pripravo strategij, ki zagotavljajo, da nobeno območje ali njihovi državljani ne bodo zaostali v pravični tranziciji na podnebno nevtralno, trajnostno in uspešno Evropsko unijo. "

"Zdaj, ko je EU sprejela ambiciozen sveženj za okrevanje, je treba pri dodeljevanju sredstev upoštevati vrzeli med ozemlji EU," je dejal član EESO Stefano Palmieri, predsednik strokovne skupine EESO za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo.

Deša Srsen iz urada podpredsednice Komisije Dubravke Šuica, je poudarila: "Z dolgoročno vizijo podeželja, ki naj bi jo Komisija objavila junija, želimo ustvariti novo priložnost za podeželje."

Josep Puxeu Rocamora, poročevalec mnenja EESO o celostnem pristopu za podeželska območja EU, je poudaril, da je povezovanje podeželskih in ranljivih območij zelo zapleteno, saj se dotika vseh politik EU. „Za razvoj teh območij predlagamo 'teritorialno pogodbo', ki bi morala biti participativna in prilagojena značilnostim ozemelj ter ohraniti njihovo zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino.“ (mr)