Maaseutualueista olisi tehtävä houkuttavampia nuorille ja yrityksille. Tämä parantaisi kaikkien eurooppalaisten elämänlaatua ja antaisi heille mahdollisuuden valita, missä he haluavat asua ja työskennellä. Tämä oli yksi 8. maaliskuuta ETSK:ssa käydyn keskustelun ”Kohti maaseudun ja kaupunkien kestävää kehitystä koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa” keskeisistä päätelmistä.

Euroopan maaseutu- ja kaupunkialueet eivät kehity samaan tahtiin. On ratkaisevan tärkeää edistää politiikkaa, jolla pysäytetään tällainen suuntaus, varmistaa oikeudenmukainen ja kestäväpohjainen siirtyminen hyvinvointitalouteen kaikilla alueilla sekä edistää tasapainoista väestökehitystä. Erityisesti maaseutualueista, joilla on ratkaiseva rooli taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä alueiden selviytymiskyvyn kannalta samoin kuin lukuisien paikallisekosysteemeihin perustuvien palveluiden tuottamisessa ja elintarviketuotannossa, olisi tehtävä entistä houkuttavampia nuorille ja yrityksille.

ETSK:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaoston (NAT) puheenjohtaja Peter Schmidt totesi: ”Elpyminen covid-kriisistä tarjoaa täydellisen mahdollisuuden laatia strategioita, joilla varmistetaan, että mitään alueita tai niiden asukkaita ei jätetä jälkeen oikeudenmukaisessa siirtymässä ilmastoneutraaliin, kestäväpohjaiseen ja vauraaseen Euroopan unioniin.”

”Nyt kun EU on hyväksynyt kunnianhimoisen elpymispaketin, EU:n alueiden väliset erot on otettava huomioon varoja myönnettäessä”, sanoi ETSK:n jäsen ja "talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus" -jaoston puheenjohtaja Stefano Palmieri.

Komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kabinetin jäsen Deša Srsen korosti: ”Komissio on valmistelemassa maaseudun pitkän aikavälin visiota, joka on määrä hyväksyä kesäkuussa ja jonka tarkoituksena on luoda uutta pontta maaseutualueille.”

Aiheesta Yhdennetty toimintamalli EU:n maaseutualueita varten annettavan ETSK:n lausunnon esittelijä Josep Puxeu Rocamora korosti, että maaseutualueiden ja muita heikommassa asemassa olevien aluiden integraatio on hyvin monimutkaista, koska se liittyy EU:n kaikkiin nykyisiin toimintapolitiikkoihin. ”Tällaisten alueiden kehittämiseksi ehdotetaan ’alueellista sopimusta’, jonka olisi oltava osallistava ja alueiden ominaispiirteisiin mukautettu ja jonka olisi säilytettävä niiden historiallinen, kulttuuri- ja luonnonperintö.” (mr)