De toekomst van Europa zal afhangen van hoe we omgaan met onze plattelandsgebieden

Plattelandsgebieden moeten aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren en bedrijven. Dit zou de levenskwaliteit van alle Europeanen verbeteren door hen in staat te stellen om te kiezen waar zij willen wonen en werken. Dit was een van de belangrijkste conclusies uit het debat “Naar een holistische strategie voor duurzame plattelands- en stadsontwikkeling”, dat op 8 maart bij het EESC plaatsvond.

Plattelands- en stedelijke gebieden in Europa worden gekenmerkt door een ongelijke ontwikkeling. Het is cruciaal om deze trend met beleid om te buigen, te zorgen voor een eerlijke en duurzame overgang naar een welzijnsgerichte economie in alle regio’s, en een nieuw bevolkingsevenwicht te bevorderen. Plattelandsgebieden zijn fundamenteel voor de economische en sociale cohesie, de regionale veerkracht en talloze diensten die verband houden met lokale ecosystemen (bijvoorbeeld de voedselproductie), en moeten daarom aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren en bedrijven.

Peter Schmidt, voorzitter van de afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) van het EESC, zei: “Het herstel na COVID-19 biedt een uitgelezen kans om werk te maken van strategieën om ervoor te zorgen dat geen enkele regio of burger wordt uitgesloten van de billijke transitie naar een klimaatneutrale, duurzame en welvarende Europese Unie.

“De EU heeft een ambitieus herstelpakket goedgekeurd. Nu is het zaak dat bij de middeltoewijziging terdege rekening wordt gehouden met de regionale verschillen”, aldus EESC-lid Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO) van het EESC.

Deša Srsen, van het kabinet van Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei: “Met delangetermijnvisie voor plattelandsgebieden, waarvan de goedkeuring voor juni gepland staat, wil de Commissie een nieuw momentum voor het platteland creëren.”

Josep Puxeu Rocamora, rapporteur voor het EESC-advies over “Een geïntegreerde aanpak voor de plattelandsgebieden in de EU”, benadrukte dat de integratie van plattelandsgebieden en kwetsbare gebieden zeer complex is, aangezien er raakvlakken zijn met alle EU-beleidsterreinen. “Voor de ontwikkeling van deze gebieden stellen we een ‘territoriale overeenkomst’ voor die participatief moet zijn, aangepast aan de specifieke kenmerken van elk gebied en waarmee het historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed wordt behouden.” (mr)