Europas fremtid vil afhænge af, hvordan vi håndterer landdistrikterne

Landdistrikterne bør gøres mere attraktive for de unge og for erhvervslivet. Dette ville forbedre livskvaliteten for alle europæere og gøre det muligt for dem at vælge, hvor de ønsker at bo og arbejde. Dette var en af hovedkonklusionerne fra debatten med titlen Towards a holistic strategy on sustainable rural and urban development, der blev afholdt i EØSU den 8. marts.

Europas landdistrikter og byområder udvikler sig ikke ensartet. Det er afgørende at fremme politikker, der bremser denne tendens, sikrer en retfærdig omstilling til en velfærdsøkonomi i alle områder og bidrager til genopretning af befolkningsbalancen. Især landdistrikter, der indtager en afgørende rolle med hensyn til økonomisk og social samhørighed, regionernes modstandsdygtighed og bidraget til talrige tjenester fra forskellige lokale økosystemer, bør gøres mere attraktive for de unge og for erhvervslivet.

Peter Schmidt, formand for EØSU's Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT), udtalte: "Genopretningen efter covid-19 frembyder en perfekt mulighed for at udvikle strategier, der sikrer, at intet område eller dets borgere lades i stikken under den retfærdige omstilling til en klimaneutral, bæredygtig og velstående Europæisk Union."

"Nu hvor EU har godkendt en modig genopretningspakke, skal der tages højde for forskellene mellem EU's områder under tildelingen af midlerne," anførte EØSU-medlem Stefano Palmieri, formand for EØSU's Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed.

Deša Srsen, fra Kommissionens næstformand Dubravka Šuicas kabinet, understregede: "Med den langsigtede vision for landdistrikterne, som Kommissionen forbereder med henblik på vedtagelse i juni, er det vores ambition at skabe et nyt momentum for landdistrikterne."

Josep Puxeu Rocamora, ordfører for EØSU's udtalelse om En integreret tilgang til landdistrikter i EU, understregede, at integreringen af landdistrikter og sårbare områder er meget kompleks, da den berører alle andre EU-politikker. "Til udvikling af disse områder foreslår vi en "territorial kontrakt", der bør være deltagerorienteret, tilpasset områdernes særlige kendetegn og bevare deres historiske arv samt deres kultur- og naturarv." (mr)