9. detsembril andis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee auhinna viiele mittetulundusühingule ja -ühendusele, kelle loomingulised ja inspireerivad kliimaprojektid edendavad õiglast ja keskkonnahoidlikku üleminekut vähese CO2 heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele.

50 000 euro suurune auhind jagati viie võiduprojekti vahel. Esimese, 14 000 euro suuruse auhinna sai Belgia ühendus „Vanavanemad kliima toetuseks“. Neli ülejäänud ühendust said igaüks 9000 eurot.

Nelja auhinnasaaja järjestus oli järgmine: Hispaania ühendus „Kataloonia piirideta insenerid“, Rumeenia ühendus „Piirideta töökoda“, Sloveenia linnaplaneerimisstuudio Prostorož ja Eesti VVOde võrgustik Eesti Roheline Liikumine / Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus.

Veebis ja Brüsselis kohapeal toimunud auhinnatseremoonial õnnitles komitee president Christa Schweng viit võitjat ja kõiki auhinnakonkursil osalenud kandidaate: „Meile esitatud projektid näitavad väärtust ja loovust erinevates kliimaga seotud valdkondades. Usume kindlalt, et sellised projektid aitavad saavutada kliimaneutraalsust ja õiglast üleminekut. Euroopa rohelise kokkuleppe kindla toetajana on komitee sügavalt veendunud, et kodanikud ja ettevõtted tuleb asetada rohepöörde keskmesse ja tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale.“

Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan ütles: „Kliimamuutuste vastu võitlemiseks on vaja ühiskonna kõigi rühmade aktiivset osalemist. Ja meil tuleb minna üle konsulteerimiselt ja ülalt alla kaasamiselt ühise kavandamise, ühisloome ja mõjuvõimu suurendamise mudelile. Positiivsed lood, nagu meie võitjate projektid, peegeldavad seda ühist kavandamist ja koosloomist. Projektid kaasavad ka inimesi ja organisatsioone. See ideede rohkus annab alust uskuda, et me ei ole võitlust kliimamuutuste vastu sugugi veel kaotanud.“

2021. AASTA KODANIKUÜHISKONNA AUHINNA VÕITJAD
Selle aasta võitja on Belgia Flandria piirkonna vanavanemate ühendus. Grootouders voor het Klimaat (Vanavanemad kliima toetuseks) liikmed ütlevad, et nad tahavad jätta oma lapselastele parema ja kestlikuma maailma. Kampaaniaga „Meie säästud nende tuleviku heaks“ julgustab ühendus ligikaudu 2,4 miljonit Belgia vanavanemat suunama oma säästud, mis ulatuvad hinnanguliselt 910 miljardi euroni, ümber kestlikumatesse projektidesse.

Samuti on kampaania suunatud finantssektorile ja valitsusele, ergutades investorite ja institutsioonide kestlikku käitumist ning kutsudes üles minema üle kestlikule rahastamisele. Ühendus edendab ka õpilaste finantskirjaoskust. Kampaania eesmärk on rõhutada eakate olulist rolli kliimameetmetes.

Auhinda vastu võttes ütles selle kõneisik Guy De Koninck: „Meile on suur au saada see auhind koos nelja muu suurepärase projektiga. Oleme mures planeedi pärast. Võtame kuulda noorte appihüüdeid ja ühineme nende meeleavaldustega tuleviku nimel. Kui raha paneb maakera ringi käima, siis liigub maakera nüüd valepidi. Me peame seda muutma ja see on meie kampaania eesmärk. Meie raha võib selle muutuse esile kutsuda ja see on sõnum, mille oleme saatnud valitsustele, pankadele ja teistele vanavanematele. Selle auhinna võitmine tähendab meie kampaaniale märkimisväärset moraalset ja rahalist toetust.

Teise koha sai Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Kataloonia piirideta insenerid) Ajal, mil 11% Hispaania leibkondadest kannatab energiaostuvõimetuse all, võitleb see Kataloonia organisatsioon inimõigustel põhineva kliimaõigluse eest. Ühendus kaasab energiaostuvõimetuse all kannatavaid inimesi käimasolevatesse kliimakriisi aruteludesse ning taotleb eesmärki anda ebasoodsas olukorras olevatele inimestele võimalus kasutada oma põhiõigust pääseda ligi põhilistele kommunaalteenustele.

Kolmandale kohale tuli Rumeenia vabaühendus Ateliere Fara Frontiere (Piirideta töökoda). Ühenduse projektis „educlick“ tegeletakse sotsiaalse ebaõigluse probleemiga ja suurendatakse teadlikkust ringmajanduse eelistest. Ühendus annab tõrjutud inimestele tööd elektri- ja elektroonikaseadmete romude renoveerimiseks. Seejärel annetatakse seadmed ebasoodsas olukorras piirkondade koolidele ja riskirühmades olevate lastega tegelevatele organisatsioonidele.

Neljandaks tuli Sloveenia linnaplaneerimisstuudio Prostorož, mis on mobiliseerinud Sloveenia pealinna Ljubljana elanikke, et võidelda kliimamuutuste mõju vastu oma linnas, mis on üks kõige kiiremini soojenev linn maailmas. Projekti „Hot Spots“ raames kutsuti inimesi üles panema digikaardil kirja linna kõige kuumema õhuga asukohad. Projekt sai väga palju tagasisidet selle kohta, kuidas ülekuumenemist vältida.

Viienda koha said Eesti VVOde võrgustik Eesti Roheline Liikumine / Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus, kelle eesmärk on muuta suhtumist taastuvenergiasse riigis, mille CO2 jalajälg on ELis üks suurimaid. Nad lõid kõigi osapoolte vahel dialoogiplatvormi energiasüsteemi ümberkujundamiseks Kirde-Eestis, kus on vaja järk-järgult loobuda põlevkivitööstusest, mis kohalike hulgas ei tekita just entusiasmi.

2021. AASTA KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST
: Käesoleva aasta teema „Kliimameetmed“ meelitas konkursil osalema kümneid kandidaate 24 riigist. Esitati mitmesuguseid projekte, milles tõsteti esile uuenduslikke lähenemisviise, mida kodanikuühiskonna organisatsioonid ja üksikisikud kasutavad kliimakriisi lahendamiseks.

Auhinnaga rõhutati rohujuuretasandi olulist rolli kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks, nagu EL on Euroopa rohelise kokkuleppe raames lubanud. Komitee loodab, et auhinnaga innustatakse kodanikuühiskonda aitama muuta kohalikku majandust keskkonnahoidlikumaks ning jätkuvalt muutma neid norme, käitumisviise ja süsteeme, mis on viinud meid kliimakriisi äärele.

Kodanikuühiskonna auhinnaga tunnustatakse kodanikuühiskonna algatuste suurepäraseid tulemusi. Igal aastal hõlmab auhind komitee töö erinevaid aspekte. 2019. aasta auhinnakonkursi teema oli sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine. 2020. aastal käivitas komitee ühekordse kodanikusolidaarsuse auhinna, mis oli pühendatud võitlusele COVID-19 vastu.

Lisateavet 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna kohta leiate siit. (ll)