Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 9. decembra podelil nagrade petim neprofitnim organizacijam in združenjem, katerih ustvarjalni in navdihujoči podnebni projekti spodbujajo pravičen in zeleni prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki bo odporno na podnebne spremembe.

Nagrada v višini 50.000 EUR je bila razdeljena med pet zmagovalnih projektov. Belgijsko združenje Grootouders voor het Klimaat (Stari starši za podnebje) je prejelo prvo nagrado v višini 14.000 EUR, druge štiri organizacije pa so prejele vsaka po 9.000 EUR.

Razvrščene so bile po naslednjem vrstnem redu: špansko združenje Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Katalonsko združenje inženirjev brez meja), romunsko združenje Ateliere Fara Frontiere (Delavnica brez meja), slovenski urbanistični studio Prostorož in estonska mreža nevladnih organizacij Estonsko zeleno gibanje, Estonski sklad za naravo in Estonski center za okoljsko pravo.

Predsednica EESO Christa Schweng je na podelitvi nagrad, ki je potekala po spletu in v Bruslju, čestitala petim nagrajencem in vsem, ki so se potegovali za nagrado. „Projekti, ki smo jih prejeli, dokazujejo vrednost in ustvarjalnost na različnih področjih, povezanih s podnebjem,“ je dejala in dodala: „Trdno verjamemo, da bodo tovrstni projekti pomagali doseči podnebno nevtralnost in pravičen prehod. EESO je kot odločen podpornik evropskega zelenega dogovora globoko prepričan, da je treba državljane in podjetja postaviti v središče zelenega prehoda ter zagotoviti, da nihče ne bo prezrt.“

Cillian Lohan, podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje, je dejal: „Podnebne spremembe bomo lahko obvladali samo z dejavno udeležbo vseh delov družbe. Potrebna sta premik od posvetovanja in sodelovanja, usmerjenega od zgoraj navzdol, k modelu sooblikovanja, soustvarjanja in opolnomočenja. Pozitivne zgodbe, kot so projekti dobitnikov naše nagrade, so dokaz tega sooblikovanja in soustvarjanja ter vključujejo ljudi in organizacije. Vse te številne ideje nam vlivajo upanje, da boj proti podnebnim spremembam še zdaleč ni izgubljen.“

DOBITNIKI NAGRADE EESO ZA CIVILNO DRUŽBO 2021
Letošnji zmagovalec je združenje starih staršev iz belgijske regije Flandrija. Združenje Grootouders voor het Klimaat (Stari starši za podnebje) si prizadeva za boljši in bolj trajnostni svet za svoje vnuke. S kampanjo „Naš prihranki za njihovo prihodnost“ spodbuja okoli 2,4 milijona belgijskih babic in dedkov, naj svoje prihranke, ki naj bi po ocenah skupno znašali 910 milijard EUR, namenijo za bolj trajnostne projekte.

Kampanja je usmerjena tudi na finančni in vladni sektor. Vlagatelje in ustanove spodbuja k trajnostnemu ukrepanju in jih poziva, naj se preusmerijo k trajnostnemu financiranju, spodbuja pa tudi finančno pismenost študentov. Združenje želi poudariti ključno vlogo, ki jo lahko imajo pri podnebnih ukrepih starejši.

Tiskovni predstavnik združenja Guy De Koninck je ob prevzemu nagrade dejal: „Počaščeni smo, da nagrado prejemamo skupaj s še štirimi izjemnimi projekti. Skrbi nas za planet. Slišali smo krike mladih in se jim pridružili pri njihovim pohodih za prihodnost. Če je denar sveta vladar, se danes vlada na napačen način. To moramo spremeniti, kar je tudi cilj naše kampanje. Z denarjem, ki ga imamo na voljo, lahko uvedemo spremembe. To sporočilo pošiljamo vladam, bankam ter drugim babicam in dedkom. Nagrada EESO predstavlja velika moralno in finančno podporo naši kampanji.“

Druga nagrada je bila podeljena španskemu združenju Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Katalonsko združenje inženirjev brez meja). V času, ko se 11 % španskih gospodinjstev spopada z energetsko revščino, se to katalonsko združenje bori za podnebno pravičnost, ki temelji na človekovih pravicah. Ljudi, ki se soočajo z energetsko revščino, vključuje v tekoče razprave o izrednih podnebnih razmerah, da bi prikrajšanim posameznikom pomagali pri uveljavljanju njihove temeljne pravice do dostopa do osnovnih storitev.

Tretje mesto je osvojilo romunsko združenje Ateliere Fara Frontiere (Delavnica brez meja). To v okviru projekta „educlick“ obravnava socialne krivice in ozavešča o prednostih krožnega gospodarstva. Združenje zaposluje marginalizirane posameznike, ki v delavnicah popravljajo odpadno električno in elektronsko opremo. Prenovljeno opremo nato podari šolam na območjih z omejenimi možnostmi in organizacijam, ki delajo z ranljivimi otroki.

Četrto nagrado je prejel slovenski urbanistični studio Prostorož, ki spodbuja prebivalce Ljubljane k ukrepanju proti posledicam podnebnih sprememb v prestolnici. Ta v svetovnem merilu postaja eno od mest, kjer se temperature višajo najhitreje. Pri projektu Vroče točke so prebivalce povabili, naj opredelijo lokacije v mestu, kjer je najbolj vroče, pri čemer so prejeli ogromno povratnih informacij o tem, kaj je treba storiti, da bi se izognili naraščajočim temperaturam.

Peta nagrada je bila podeljena estonski mreži nevladnih organizacij Estonsko zeleno gibanje, Estonski sklad za naravo in Estonski center za okoljsko pravo, ki si prizadevajo za spremembo odnosa do energije iz obnovljivih virov v državi, ki ima enega največjih ogljičnih odtisov v EU. Mreža je ustanovila platformo za dialog o energetskem prehodu med vsemi deležniki v severovzhodni Estoniji, kjer bo treba postopno opustiti industrijo naftnega skrilavca, za kar pa ni velikega navdušenja.

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO 2021
Letošnja tema „podnebni ukrepi“ je pritegnila na desetine prijav iz 24 držav. Predloženi so bili najrazličnejši projekti, v katerih so bili poudarjeni inovativni pristopi, ki jih organizacije civilne družbe in posamezniki uporabljajo za reševanje podnebne krize.

Nagrada je pokazala, da ima lokalna raven ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot se je EU zavezala v okviru evropskega zelenega dogovora. EESO upa, da bo njegova nagrada spodbudila civilno družbo, da prispeva k ustvarjanju okolju prijaznejšega lokalnega gospodarstva in k nadaljnjemu spreminjanju norm, vedenja in sistemov, ki so nas privedli na rob podnebne krize.

Nagrada za civilno družbo nagrajuje „odličnost v pobudah civilne družbe“. Vsako leto se nanaša na drug vidik dela EESO. Leta 2019 je bila tema enakost spolov in opolnomočenje žensk, leta 2020 pa je EESO podelil enkratno nagrado za solidarnost civilne družbe, ki je bila namenjena boju proti COVID-19.

Več informacij o nagradi za civilno družbo 2021 je na voljo na njeni spletni strani. (ll)