На 9 декември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) връчи награди на пет организации и сдружения с нестопанска цел, чиито творчески и вдъхновяващи проекти в областта на климата насърчават справедлив и екологосъобразен преход към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика.

Наградният фонд от 50 000 евро беше разпределена между пет отличени проекта. Белгийското сдружение „Баби и дядовци за климата“ взе първата награда, която възлиза на 14 000 евро. Другите четири сдружения получиха всяко по 9 000 евро.

Четиримата участници се класираха, както следва: испанското сдружение „Инженери без граници - Каталония“, румънското сдружение „Ателие без граници“, словенското студио за градоустройство Prostorož и мрежата на естонските НПО Естонското зелено движение, Естонският фонд за природата и Естонският център по право в областта на околната среда.

На церемонията по награждаването, която се проведе онлайн и в Брюксел, председателят на ЕИСК Криста Швенг поздрави петимата победители и всички кандидати, които взеха участие: „Проектите, които получихме, се отличават с висока стойност и креативност в редица области, свързани с климата. Твърдо вярваме, че подобни проекти ще спомогнат за постигането на неутралност по отношение на климата и справедлив преход. Като активен поддръжник на Европейския зелен пакт ЕИСК е дълбоко убеден, че е необходимо гражданите и предприятията да бъдат поставени на централно място в зеления преход и да се гарантира, че никой няма да бъде пренебрегнат.“

Заместник-председателят на ЕИСК по въпросите на комуникацията Килиан Лохан заяви: „За да се справим с изменението на климата, на нас ни е нужно активното участие на цялото общество. Освен това трябва да преминем от консултации и ангажираност отгоре надолу към модел на съвместно проектиране, съвместно създаване и овластяване. Положителни истории, като например проектите на нашите победители, показват това съвместно проектиране и съвместно създаване. Те също така ангажират хора и организации. Това изобилие от идеи ни вдъхва вярата, че битката срещу изменението на климата изобщо не е загубена.“

ЛАУРЕАТИ НА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Тази година победителят е сдружение на бабите и дядовците от белгийския регион Фландрия. Членовете на организацията Grootouders voor het Klimaat (Баби и дядовци за климата) заявяват, че се стремят да оставят по-добър и по-устойчив свят на своите внуци. Със своята кампания Нашите спестявания за тяхното бъдеще сдружението насърчава около 2,4 милиона белгийски баби и дядовци да пренасочат своите спестявания, които според оценките възлизат на 910 милиарда евро в активи, към по-устойчиви проекти.

Тази кампания е насочена и към финансовия сектор и правителството, като насърчава устойчивото поведение от страна на инвеститорите и институциите и ги призовава да се преориентират към устойчиви финанси. Тя насърчава също финансовата грамотност сред учениците. Сдружението иска да подчертае жизненоважната роля, която по-възрастите хора могат да изпълнят по отношение на действията в областта на климата.

Приемайки наградата, говорителят на Grootouders voor het Klimaat Ги Дьо Ковик заяви: „За нас е част да получим наградата редом с още четири удивителни проекта. Загрижени сме за планетата. Чухме виковете на младежта и се присъединихме към техните шествия за бъдещето. Ако парите въртят света, светът сега се движи в погрешна посока. Трябва да я променим и това е целта на нашата кампания. Парите, с които разполагаме, могат да доведат до промяна и това е посланието, което изпращаме на правителствата, банките и на нашите баби и дядовци. Спечелената награда представлява важна морална и финансова подкрепа за нашата кампания.“

С втора награда беше удостоено испанското сдружение Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Инженери без граници - Каталония). В момент, когато 11 % от испанските домакинства се борят с енергийната бедност, това каталонско сдружение се бори за справедливост в областта на климата, основана на правата на човека. То включва хората, страдащи от енергийна бедност, в текущите дебати по спешните ситуации в областта на климата и се стреми да даде възможност на хората в неравностойно положение на упражняват своите основни права на достъп до основните услуги.

Румънското сдружение Ateliere Fara Frontiere (Ателие без граници) взе трета награда. Неговият проект educlick е насочен към социалната несправедливост и повишава осведомеността за предимствата на кръговата икономика. Сдружението наема маргинализирани хора, които да ремонтират електрическо и електронно оборудване. След това то дарява това оборудване на училища в необлагодетелствани райони и на организации, работещи с уязвими деца.

На четвърто място беше класирано словенското студио за градоустройство Prostorož, което накара жителите на словенската столица Любляна да предприемат действия срещу въздействията на изменението на климата в техния град, а той е сред най-бързо затоплящите се градове в света. Проектът на студиото Hot Spots прикани хората да отбележат най-топлите точки в града на цифрова карта и получи множество отзиви за това какво трябва да се направи, за да се избегне прекомерното отопляване.

С петата награда беше удостоена мрежата на естонските НПО Естонското зелено движениеЕстонския фонд за природата и Естонския център по право в областта на околната среда, която се бори за това да промени възприемането на енергията от възобновяеми източници в една от държавите с най-голям въглероден отпечатък в ЕС. Тази мрежа създаде платформа за диалог между всички заинтересовани страни по въпросите на енергийния преход в Североизточна Естония, където предстои постепенно закриване на промишлеността за добив на битуминозни шисти, което не се посреща с голям ентусиазъм.

ЗА НАГРАДАТА ЗО ГРАЖДАНСКОТО ОБШЕСТВО ЗА 2021 г.
Темата на годината Действия в областта на климата привлече десетки кандидати от 24 държави. Бяха представени най-различни проекти, демонстриращи иновативните подходи, които организациите на гражданското общество и отделните лица използват за справяне с извънредната ситуация в областта на климата.

Наградата демонстрира жизненоважната роля на най-близкото до гражданите равнище за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., за което ЕС е поел ангажимент съгласно Европейския зелен пакт. ЕИСК се надява, че неговата награда ще насърчи гражданското общество да помага за екологизирането на местните икономики и да продължава да променя стандартите, поведенческите модели и системите, които ни доведоха до ръба на климатичната криза;

Наградата за гражданското общество се връчва за „изключителни постижения в инициативи на гражданското общество“. Всяка година наградата обхваща различен аспект от работата на ЕИСК. През 2019 г. темата беше равенството между половете и овластяването на жените. През 2020 г. ЕИСК обяви еднократна награда за гражданска солидарност, която беше посветена на борбата с COVID-19.

Повече подробности за Наградата за гражданското общество за 2021 г. можете да намерите тук. (ll)