Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 9. decembrī piešķīra balvas piecām bezpeļņas organizācijām un apvienībām, kuru radošie un iedvesmojošie klimata projekti veicina taisnīgu un zaļu pārkārtošanos uz mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku.

Balva 50 000 EUR apmērā tika sadalīta starp pieciem uzvarējušiem projektiem. Beļģijas apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību” ieguva pirmo godalgu 14 000 EUR apmērā. Pārējās četras apvienības katra saņēma 9 000 EUR.

Četri dalībnieki sarindojās šādā secībā: Spānijas asociācija “Katalonijas inženieri bez robežām”, Rumānijas asociācija “Darbnīca bez robežām”, Slovēnijas pilsētplānošanas studija “Prostorož” un Igaunijas NVO tīkls “Igaunijas Zaļā kustība/Igaunijas Dabas fonds” un Igaunijas Vides tiesību centrs.

Apbalvošanas ceremonijā, kas notika tiešsaistē un Briselē, EESK priekšsēdētāja Christa Schweng apsveica piecus uzvarētājus un visus kandidātus, kuri bija pieteikušies: “Saņemtie projekti apliecina vērtību un radošumu dažādās ar klimatu saistītās jomās. Mēs esam cieši pārliecināti, ka šādi projekti palīdzēs panākt klimatneitralitāti un taisnīgu pārkārtošanos. Kā Eiropas zaļā kursa spēcīga atbalstītāja EESK ir cieši pārliecināta, ka zaļās pārkārtošanās centrā ir jāizvirza iedzīvotāji un uzņēmumi un jānodrošina, ka neviens netiek atstāts novārtā.”

EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos Cillian Lohan sacīja: “Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, mums ir vajadzīga visu sabiedrības daļu aktīva līdzdalība. Mums ir jāpāriet no apspriešanās un lejupējas iesaistes uz kopizstrādes, līdzradīšanas un iespēju nodrošināšanas modeli. Pozitīvi vēstījumi, piemēram, mūsu uzvarētāju projekti, apliecina šo kopizstrādi un līdzradīšanu. Tie arī piesaista cilvēkus un organizācijas. Šī ideju bagātība mums liek ticēt, ka cīņa pret klimata pārmaiņām nebūt nav zaudēta.”

2021. GADA BALVAS PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI IEGUVĒJI
Uzvarētāja šogad ir Beļģijas Flandrijas reģiona vecvecāku apvienība. Grootouders voor het Klimaat (“Vecvecāki par klimata aizsardzību”) norāda, ka cenšas atstāt labāku un ilgtspējīgāku pasauli saviem mazbērniem. Ar savu kampaņu “Mūsu uzkrājumi nākotnei” apvienība mudina aptuveni 2,4 miljonus beļģu vecvecāku novirzīt savus ietaupījumus, kuru aktīvu apjoms ir aptuveni 910 miljardi EUR, uz ilgtspējīgākiem projektiem.

Kampaņa ir vērsta arī uz finanšu sektoru un valdību, veicinot ieguldītāju un iestāžu ilgtspējīgu rīcību un aicinot tos pāriet uz ilgtspējīgu finansējumu. Tās arī veicina finanšpratību izglītojamo vidū. Apvienība vēlas uzsvērt, cik būtiska loma klimatrīcības īstenošanā var būt vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Saņemot balvu, apvienības “Vecvecāki par klimata aizsardzību” runaspersona Guy De Koninck sacīja: Mēs esam pagodināti saņemt balvu kopā ar četriem citiem pārsteidzošiem projektiem. Mēs esam nobažījušies par mūsu planētu. Mēs sadzirdējām jauniešu saucienus, un mēs pievienojāmies viņu gājieniem nākotnei. Ja pasaulei griezties liek nauda, tas nozīmē, ka pasaule tagad griežas nepareizā virzienā. Mums tā ir jāpagriež otrādi, un tas ir mūsu kampaņas mērķis. Ar naudu, kas mums ir, var panākt pārmaiņas, un tas ir vēstījums, ko esam sūtījuši valdībām, bankām un tādiem pašiem vecvecākiem kā mēs. Balvas iegūšana ir svarīgs morāls un finansiāls atbalsts mūsu kampaņai.”

Otro godalgu ieguva Spānijas Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (“Katalonijas inženieri bez robežām”). Laikā, kad 11 % Spānijas mājsaimniecību skar enerģētiskā nabadzība, šī Katalonijas asociācija cīnās par taisnīgumu klimata jomā, pamatojoties uz cilvēktiesībām. Enerģētiskās nabadzības problēmas ir iekļautas notiekošajās debatēs par ārkārtas situācijām klimata jomā, ar mērķi dot iespēju nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem izmantot savas pamattiesības uz piekļuvi pamatpakalpojumiem.

Trešo balvu ieguva Rumānijas asociācija Ateliere Fara Frontiere (“Darbnīca bez robežām”). Tās projekts educlick vēršas pret sociālo netaisnību un veicina izpratni par aprites ekonomikas priekšrocībām. Asociācija nodarbina cilvēkus no atstumtām grupām atkritumos nodotu elektrisku un elektronisku iekārtu atjaunošanā. Kad iekārtas ir atjaunotas, tās tiek ziedotas skolām, kuras atrodas mazāk attīstītos apvidos, un organizācijām, kuras strādā ar neaizsargātiem bērniem.

Ceturtā vieta ir piešķirta Slovēnijas pilsētplānošanas studijai Prostorož, kas ir mobilizējusi Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas iedzīvotājus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu ietekmi viņu pilsētā, kas ir viena no visstraujāk sasilstošajām pilsētām pasaulē. Tās projektā Hot Spots cilvēki tika aicināti norādīt pilsētas karstākās vietas digitālā kartē, saņemot daudz atsauksmju par to, kas jādara, lai izvairītos no pārkaršanas.

Piektā godalga tika piešķirta Igaunijas NVO tīklam “Igaunijas Zaļā kustība/Igaunijas Dabas fonds” un Igaunijas Vides tiesību centram, kas cīnās, lai mainītu priekšstatus par atjaunojamo enerģiju valstī ar vienu no lielākajām oglekļa dioksīda pēdām Eiropas Savienībā. Tie ir izveidojuši platformu dialogam starp visām enerģētikas pārkārtošanā iesaistītajām pusēm Igaunijas ziemeļaustrumos, kur būs pakāpeniski jāpārtrauc degslānekļa rūpniecība, kas nav uzņemts ar visai lielu entuziasmu.

PAR 2021 GADA BALVU PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI
Šā gada tēma “Klimatrīcība” piesaistīja desmitiem kandidātu no 24 valstīm. Tika iesniegts plašs projektu klāsts, uzsverot inovatīvas pieejas, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātpersonas izmanto, lai risinātu ārkārtas situāciju klimata jomā.

Balva parādīja vietējā līmeņa izšķirošo lomu klimatneitralitātes sasniegšanā līdz 2050. gadam, ko ES ir apņēmusies Eiropas zaļā kursa ietvaros. EESK cer, ka tās balva rosinās pilsonisko sabiedrību palīdzēt zaļināt vietējo ekonomiku un turpināt mainīt normas, paradumus un sistēmas, kas mūs ir novedušas līdz klimata krīzei.

Pilsoniskajai sabiedrībai paredzēto balvu piešķir par “izcilām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām”. Katru gadu balva aptver kādu citu EESK darbības aspektu. 2019. gadā izvirzītā tēma bija dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm. 2020. gadā EESK ieviesa vienreizēju Pilsoniskās solidaritātes balvu, kas bija veltīta cīņai pret Covid-19.

Papildu informācija par 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai pieejama šeit. (ll)