Ifjúsági éghajlati és fenntarthatósági kerekasztalok

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Az ifjúsági éghajlati és fenntarthatósági kerekasztalok „A fiatalok strukturált részvétele az éghajlattal és a fenntarthatósággal kapcsolatban az uniós döntéshozatali folyamatban” című EGSZB-vélemény elfogadását követően jöttek létre azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a fiataloknak arra, hogy rendszeres, strukturált és érdemi párbeszédet folytassanak az uniós döntéshozókkal.

Az uniós ifjúsági kerekasztal-megbeszélésekre évente kétszer kerül sor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság székházában az Európai Ifjúsági Fórummal, a Generation Climate Europe szervezettel és az Európai Bizottsággal együttműködésben. Minden uniós ifjúsági kerekasztalnak egy konkrét, az éghajlathoz és a fenntarthatósághoz kapcsolódó témája van. Ennek megvitatására egy körülbelül tíz ifjúsági képviselőből álló csoport találkozik a kiválasztott témáért felelős biztossal.

Az uniós ifjúsági kerekasztalok fontos eleme az a nyomonkövetési mechanizmus, amelyet annak biztosítására hoztak létre, hogy a fiatalok kéréseit az Európai Bizottság megfelelően szem előtt tartsa. Mindegyik rendezvényt követően az ifjúsági képviselők benyújtanak az érintett biztosnak egy dokumentumot, amelyben megfogalmaznak néhány szakpolitikai igényt. Az európai biztos az illetékes főigazgatóságok támogatásával kötelezettséget vállal arra, hogy a következő hónap folyamán egyértelmű írásbeli választ adjon a szakpolitikai igényekre. Ezt követően mindkét dokumentumot nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a rendezvény honlapján.

A kerekasztal-megbeszéléseket regisztráció nélkül lehet követni, ugyanis azokat a honlapunkon minden esetben élőben közvetítjük. Kapcsolódj be Te is és vegyél részt a vitában!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!