Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Related Publications and other work