Tematická studijní skupina Správa ekonomických a fiskálních záležitostí v eurozóně

This page is also available in

Vzhledem ke složitým hospodářským podmínkám v posledních letech, v jejichž důsledku se ukázala nutnost prohloubit hospodářskou a měnovou unii (HMU), klade EHSV velký důraz na zdokonalení mechanismu správy ekonomických a politických záležitostí pro eurozónu i pro členské státy, které k ní chtějí přistoupit.

Jedním z těchto mechanismů je každoroční doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny, což je strategický dokument v rámci evropského semestru, který stanoví pokyny pro národní programy reforem členských států eurozóny a doporučení pro jednotlivé země. EHSV na základě tohoto dokumentu pravidelně vypracovává stanoviska se zvláštním zaměřením na klíčové fiskální, hospodářské, sociální a finanční priority eurozóny jako celku. V kontextu zdravotní, hospodářské a sociální krize způsobené pandemií COVID-19 jsou tyto priority jasně zaměřeny na pomoc členským státům v boji proti pandemii a na zajištění rychlého a udržitelného hospodářského oživení.

K zajištění kontinuity činnosti EHSV v této oblasti byla zřízena tematická studijní skupina Správa ekonomických a fiskálních záležitostí v eurozóně. Tato skupina pracuje pod záštitou sekce ECO a jejím úkolem je navrhovat stanoviska EHSV týkající se hospodářské politiky eurozóny, a to v návaznosti na návrhy doporučení pro eurozónu zveřejňované Komisí nebo ještě před jejich vydáním.