Temaattinen valmisteluryhmä ”euroalueen talouden ja finanssipolitiikan ohjaus”

Viime vuosien vaikeassa taloustilanteessa, jossa on käynyt ilmeiseksi tarve syventää talous- ja rahaliittoa, ETSK on painottanut taloudellisten ja poliittisten ohjauskeinojen parantamista euroalueella ja siihen liittymään halukkaissa jäsenvaltioissa.

Yksi tällaisista keinoista on euroalueen talouspolitiikkaa koskeva neuvoston vuotuinen suositus. Kyseessä on strategisesti merkittävä eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvä asiakirja, jossa annetaan suuntaviivoja euroalueen jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia ja maakohtaisia suosituksia varten. ETSK laatii asiakirjan pohjalta säännöllisesti lausuntoja, joissa keskitytään erityisesti euroalueen ja koko EU:n keskeisiin finanssi-, talous-, sosiaali- ja rahoituspoliittisiin painopisteisiin. Covid-19-pandemian aiheuttaman terveys-, talous- ja sosiaalikriisin yhteydessä nämä painopisteet on asetettu tähtäämään siihen, että voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan pandemiaa ja varmistamaan nopea ja kestävä talouden elpyminen.

ETSK:n kyseistä alaa koskevan työn jatkuvuuden varmistamiseksi on perustettu euroalueen talouden ja finanssipolitiikan ohjausta käsittelevä temaattinen valmisteluryhmä. Ryhmä toimii ECO-jaoston yhteydessä, ja sen tehtävänä on laatia euroalueen talouspolitiikkaa koskevia ETSK:n lausuntoja komission antamien euroaluetta koskevien suositusluonnosten jatko- tai ennakkotoimena.